Rajd Turystyczno-Nawigacyjny Szwendaczek 2023


SZWENDACZEK 2023

SZWENDACZEK 2023

VI runda Turystycznego Pucharu Polski
II Eliminacja Turystyczno-Nawigacyjnych Mistrzostw Okręgu Katowickiego
Bieruń 9 września 2023Kierownictwo Imprezy:
Komandor rajdu: Przemysław Hajduk
Autor Trasy: Przemysław Hajduk
Biuro Rajdu: Anna Kupis
Komisja obliczeń: Jakub Żak


Biuro imprezy:
Bieruń, ul. św. Kingi 1 (parking przed Starostwem Powiatowym)


Ramowy program imprezy:
8:30                Przyjmowanie załóg, odprawa techniczna, próba sprawności, test z BRD oraz pomocy przedmedycznej
9:00                Otwarcie imprezy i start do I odcinka
13:00              Przyjazd załóg na metę, obiad
15:00              Ogłoszenie wyników, wręczenie pucharów i nagród, zakończenie imprezy
Program imprezy może ulec zmianie w zależności od ilości uczestników.


Informacje ogólne:
Do udziału zapraszamy wszystkich sympatyków motoryzacji oraz turystów chcących poznać ciekawe miejsca w Powiecie Bieruńsko-Lędzińskim. Formuła rajdu będzie naprawdę prosta, w formie zabawy – gwarantujemy, że całą trasę przejedzie każda osoba, nawet startująca w tego typu imprezie pierwszy raz.


Wpisowe:
I termin: do 4.09.2023 r.
Załoga dwuosobowa – 120,00 zł;
Każda kolejna osoba towarzysząca – 20,00 zł
II termin: do 6.09.2023 r.
Załoga dwuosobowa – 130,00 zł;
Każda kolejna osoba towarzysząca – 30,00 zł


Przebieg rajdu:
Ilość odcinków drogowych – 2;
Zakładana długość odcinków drogowych: I – 40 km, II – 20 km;
Zakładany czas przejazdu odcinków drogowych: I – 140 min II – 70 min;
Test turystyczny: 10 pytań – punktacja wg Załącznika 5 Regulaminu
Test BRD i pomocy przedmedycznej: 10 pytań – punktacja wg Załącznika 5 Regulaminu
Ilość prób sprawności SZ: 0, próba z użyciem rowerków wodnych na wodzie „na wesoło”


Postanowienia końcowe:

 • W pojeździe mogą znajdować się tylko uczestnicy zgłoszeni w rajdzie;
 • Załoga odpowiada za swoje dokumenty rajdowe, ich kompletność i czytelność wpisów;
 • Uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do zaleceń organizatora i sędziów oraz do kulturalnego zachowania się w stosunku do innych uczestników rajdu i uczestników ruchu drogowego;
 • Niedozwolone jest komunikowanie się załóg miedzy sobą w jakiejkolwiek formie, od startu do mety;
 • Każdy pojazd musi być sprawny technicznie i posiadać aktualny przegląd techniczny oraz posiadać aktualne ubezpieczenie OC. Uczestnikom zaleca się ubezpieczyć pojazd w pełnym zakresie;
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe w czasie trwania imprezy, zarówno wobec uczestników, sprzętu jak i osób trzecich. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego i zasad bezpiecznej jazdy.
 • Wszelkie odstępstwa od Regulaminu i informacje dodatkowe będą ogłaszane w formie komunikatów, które stanowić będą integralną część Regulaminu;

LISTA ZGŁOSZEŃ

 1. Karol Spisak – Mikołaj Spisak
 2. Dariusz Czerwiński – Sebastian Ciernioch (Automobilklub Wielkopolski)
 3. Michał Brzeski – Agnieszka Brzeska i Dagmara, Cezary Brzescy
 4. Wojciech Ślęzański – Paulina Ślęzańska
 5. Paweł Łukasik – Maria Gorol
 6. Robert Labe – Wojciech Hajduk (Automobilklub Mysłowicki)
 7. Marcin Doleżyczek – Martyna Szyma (Miasto Sportu)
 8. Ireneusz Hajduk – Natalia Hajduk
 9. Roman Musioł – Antonina Musioł
 10. Klaudia Porszke-Kryg – Wojciech Kryg i Jagna Porszke-Kryg
  (Automobilklub Mysłowicki)
 11. Wojciech Kluk – Iwona Kluk (Automobilklub Kędzierzyńsko-Kozielski)
 12. Wojciech Puk – Henryka Puk (Automobilklub Wielkopolski)
 13. Grzegorz Szeliga – Katarzyna Szopa Szeliga i Lesław Szeliga
 14. Maciej Opiela – Iwona Madejska (Automobilklub Mysłowicki)

MATERIAŁY

WYNIKI

GALERIA

SPONSORZY / PARTNERZY

SZWENDACZEK 2015 – 2019