Rajd Zagłębiowski 2022


1. Podstawowe informacje
2. Lista zgłoszeń
3. Wyniki
4. Galeria
5. Partnerzy
6. Rajd 2012
7. Rajd 2013
8. Rajd 2014
9. Rajd 2015
10. Rajd 2016
11. Rajd 2017
12. Rajd 2018
13. Rajd 2019


PODSTAWOWE INFORMACJE

Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami:
 Aktualnego regulaminu: Pucharu Polski – Turystyczna Jazda na Orientację
 Zbioru Zasad Opisów Tras wykorzystywanych w Turystyczno-Nawigacyjnych Rajdach Samochodowych (kodyfikator) wraz z załącznikami
 Ustawy „Prawo o ruchu drogowym”
 Niniejszego regulaminu uzupełniającego
1. Organizator: Automobilklub Mysłowicki 41-400 MYSŁOWICE ul. Obrzeżna Północna 24 https://automobilklubmyslowicki.pl  biuro@srv59986.seohost.com.pl ,
tel. 32-222-28-18
2. Miejsce i termin imprezy: Dąbrowa Górnicza, 23 kwietnia 2022 r.
3. Cel imprezy: wg regulaminu PZM
4. Program ramowy imprezy:
godz. 8.30 przyjmowanie uczestników, odprawa techniczna, próba sprawności kierowania pojazdem, test z przepisów Prawa o ruchu drogowym oraz pomocy przedmedycznej, otwarcie imprezy, wyjazd na trasę I odcinka;
ok. godz. 11.30 – koniec I odcinka rajdu – Punkt Kontroli Czasu, start do II odcinka – parking Hali przy ul. Swobodnej;
ok. godz. 14.00 – przyjazd załóg na metę rajdu, posiłek, spacer – Pogoria III,
ok. godz. 16.30 – ogłoszenie wyników, wręczanie pucharów i nagród, zakończenie imprezy – Pogoria III.
5. Lokalizacja biura, startu i mety
Biuro –Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogoria III, Dąbrowa Górnicza, ul. Malinowe Górki (50.343607, 19.197430)
Start – j.w.
Meta – j.w.
PKC1 – parking Hali Sportowej CSiR Dąbrowa Górnicza, ul. Swobodna 46 (50.343719, 19.240516)
6. Skład zespołu organizatorów :
Komandor rajdu Jacek Sobczyk nr. licencji OSP: 046/2011
Autor trasy Jacek Sobczyk nr. licencji OSP: 046/2011
Weryfikatorzy trasy Maciej i Mateusz Krzewscy nr. licencji OSP: 099/2011; 100/2011
Kierownik biura rajdu Anna Kupis nr. licencji OSP: 163/2011
Komisja obliczeń Anna Kupis, Bogumiła Żak nr. licencji OSP: 163/2011
7. Charakterystyka imprezy:
Ilość odcinków drogowych: 2
Zakładana długość odcinków drogowych: I – ok. 35 km, II – ok. 35 km.
Zakładany czas przejazdu odcinków drogowych: I – ok. 100 min., II – ok. 110 min..
Stosowane elementy opisu trasy – itinerer:
strzałkowy schematyczny azymutowy kątowy uproszczony ze znakami drogowymi
z sygnalizatorami świetlnymi „choinki realne” mapa turystyczna constans plan
Trudność imprezy pod względem nawigacyjnym (w skali 1: bardzo łatwa – 5: bardzo trudna): 3-4.
Punkty kontroli przejazdu: wybrane znaki drogowe, tablice organizatora, TPKP -zadania z trasy punktowane jak PKP
Test BRD i pomocy przedmedycznej: 10 pytań (6BRD/4Med) – punktacja wg Załącznika 5 Regulaminu
Ilość prób sprawności SZ: 1
Zakładane zadania dodatkowe: 1 – określenie azymutu magnetycznego przy pomocy kompasu, punktacja zależna
od dokładności pomiaru (max. 100 pkt)
Impreza będzie przebiegała wokół akwenów Pogoria I – IV
Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej
8. Uczestnictwo: wg aktualnego regulaminu cyklu: https://pzm.pl/turystyka/regulaminy
9. Opłaty startowe: 50 zł. od załogi, koszt wraz z posiłkiem dla 2 osób – 90 zł (dotyczy zgłoszenia w I terminie, opłaty w II terminie większe o 20%).
10. Procedura zgłoszeń
Termin zgłoszenia: I termin 11.04.2022 r. II termin 15.04.2022 r.
Formularz zgłoszenia
Formularz zgłoszenia RZ 2022
Pojemność trasy: 20 załóg
11. Numery startowe: wg aktualnego regulaminu cyklu: https://pzm.pl/turystyka/regulaminy
12. Rozstrzyganie sporów: wg aktualnego regulaminu cyklu: https://pzm.pl/turystyka/regulaminy
13. Postanowienia końcowe:
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe w czasie trwania imprezy, zarówno wobec uczestników, sprzętu jak i osób trzecich. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego i zasad bezpiecznej jazdy.

LISTA ZGŁOSZEŃ

 1. L. Radomski – W. Sokołowski (OSA Opole)
 2. M. Doleżyczek – A. Wincowski (Automobilklub Mysłowicki)
 3. M. Paszek – A. Paszek (SOS PZMOT)
 4. K. Porszke-Kryg – W. Kryg (Automobilklub Mysłowicki)
 5. M. Lutek – M. Binder (Automobilklub Mysłowicki)
 6. G. Hyrja – B. Hyrja (Automobilklub Mysłowicki)
 7. M. Skrzypiński – T. Słupski (Automobilklub Wielkopolski)
 8. J. Gierałt – D. Korab – Gierałt (Automobilklub Rzeszowski)
 9. P. Tamalski – W. Krawczyk (niezrzeszeni)

KOMUNIKATY

Komunikat nr 1 z 22.04.2022 – opublikowanie listy startowej

LISTA STARTOWA

 1. L. Radomski – W. Sokołowski (OSA Opole)
 2. M. Doleżyczek – A. Wincowski (Automobilklub Mysłowicki)
 3. M. Paszek – A. Paszek (SOS PZMOT)
 4. K. Porszke-Kryg – W. Kryg (Automobilklub Mysłowicki)
 5. M. Lutek – M. Binder (Automobilklub Mysłowicki)
 6. G. Hyrja – B. Hyrja (Automobilklub Mysłowicki)
 7. M. Skrzypiński – T. Słupski (Automobilklub Wielkopolski)
 8. J. Gierałt – D. Korab – Gierałt (Automobilklub Rzeszowski)
 9. P. Tamalski – W. Krawczyk (niezrzeszeni)

WYNIKI

klas. gen
próba sprawności RZ 2022

MATERIAŁY RAJDOWE
Komunikat przedstartowy
1
Test brd i pom przedm.
mapa A3
sz 2022
odc.1
Karta drogowa odc.1 i 2
odc.2 str.1odc.2 str.2

WZORCOWE PRZEJAZDY
Karta drogowa 2022
choinki 1 – 3
planiki
Plan IX

GALERIA

PARTNERZY