KBRD


Pierwsza pomoc, ratownictwo drogowe

Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego realizuje postawione przed nią cele w czterech najważniejszych obszarach:

 • wychowanie komunikacyjne dzieci i młodzieży,
 • popularyzacja zasad bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym,
 • ratownictwo drogowe,
 • podnoszenie umiejętności kierowców w zakresie bezpiecznej jazdy.

Skład Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD)

Komisję Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego reprezentuje 11 Ratowników Drogowych PZM 

Udział przedstawicieli Automobilklubu w komisjach okręgowych

Reprezentant Automobilklubu w Okręgowej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach :
1. Tomasz Duda – Członek do 15.06.2023 r.

Działalność Komisji BRD

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

Osoby posiadające tytuł Ratownika Drogowego PZM zrzeszone w Automobilklubie Mysłowickim aktywnie realizując cele statutowe poprzez organizację i uczestnictwo w licznych imprezach, szkoleniach, seminariach:

OBECNIE REALIZOWANE PROJEKTY

 • projekt edukacyjny „Mały Ratownik – pierwsza pomoc od przedszkola” (od 2008 r udział w projekcie wzięło 2900 dzieci razem z ich rodzicami/opiekunami),
 • współorganizacja Turnieju Pierwszej Pomocy „Młody Ratownik” dla dzieci i młodzieży (od 2014 roku) (dawniej turniej ten nazywał się Międzygimnazjalny Turniej Pierwszej Pomocy „Gimnazjalista Ratownik” 2009-2013 roku),
 • współorganizacja z Komendą Miejską Policji oraz Urzędem Miasta w Mysłowicach Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych – etap powiatowy (od 2009 roku),
 • „Bądź bezpieczny na drodze” – szkolenie zorganizowane w ramach akcji „Bezpieczne ferie” / „Bezpieczne wakacje” dla uczniów klas od I do III szkół podstawowych (od 2010 roku udział w projekcie wzięło 258 osób).
POZOSTAŁE

2016

 • Organizacja tygodnia bezpieczeństwa w ruchu drogowym połączonego z obchodami Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
  Organizator: Komenda Miejska Policji w Mysłowicach.
  Partnerzy: Urząd Miasta Mysłowice, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach, Straż Miejska Mysłowice, Miejski Ośrodek Kultury, MOSiR, Mysłowicki Detektyw Historyczny, DJ Sendi, OSP Dziećkowice i OSP Kosztowy.
  Patronat honorowy Komendanta Miejskiego Policji w Mysłowicach oraz Prezydenta Miasta Mysłowice.
  Cel: zwrócenie uwagi na problematykę bezpieczeństwa pieszych na naszych drogach.
 • Czeladzkie „Senioralia 2016”
  Data: 6 października 2016 r
  Miejsce: Czeladź
  Organizator: Urząd Miasta Czeladź
  Zorganizowano próbę sprawności kierowania pojazdem, która polegała na przejeździe pomiędzy pachołkami według otrzymanego schematu.
 • Edukacja zdrowotna wśród dzieci i młodzieży „Ucz się bo warto”. Projekt współfinansowany ze środków Gminy Miasto Mysłowice.
  Data: marzec-październik 2016 r
  Partnerzy: Urząd Miasta Mysłowice.
  Rezultaty projektu: przeprowadzenie zajęć dla grupy 336 uczniów mysłowickich szkół.
 • III Międzyszkolny Turniej Pierwszej Pomocy Przedmedycznej „Młody Ratownik”
  Data: 25 maja 2016 r
  Główni organizatorzy: Gimnazjum nr 6, LO II i Szkoła Podstawowa nr 15 w Mysłowicach.
  Partnerzy: Urząd Miasta Mysłowice, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach.
  Ilość osób: 60 osób z dwudziestu mysłowickich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
 • Udział w rodzinnym festynie przy parafii pw. M.B. Bolesnej w Brzęczkowicach
  Data: 18 czerwca 2016 r
  Miejsce: Mysłowice
  Zorganizowano pokaz udzielania pierwszej pomocy, mini rajd dla dzieci, gry i zabawy promujące bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
 • Udział w rodzinnym festynie zorganizowanym przez pracowników Przedszkola Miejskiego nr 35 w Sosnowcu
  Data: 21 maja 2016 r
  Miejsce: Sosnowiec
  Zorganizowano gry i zabawy dla dzieci i ich rodziców ze znajomości kodeksu ruchu drogowego, zajęcia z pierwszej pomocy w ramach „Małego Ratownika”.
 • Warsztaty z pierwszej pomocy dla seniorów
  Daty: 12 maja 2016 r i 22 lipca 2016 r
  Miejsce: Mysłowice
  Ilość osób: ponad 60 osób
  Tematami prelekcji była promocja bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród seniorów oraz podstawowe wiadomości z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej osoby dorosłej z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED (chętne osoby miały możliwość ćwiczeń praktycznych).

2015

 • Organizacja obchodów Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
  Partnerzy: Komenda Miejska Policji w Mysłowicach, Urząd Miasta Mysłowice, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach, Straż Miejska Mysłowice, Miejski Ośrodek Kultury, Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Motorowego w Katowicach.
  Patronat honorowy Prezydenta Miasta Mysłowice.
  Cel: zwrócenie uwagi na problematykę bezpieczeństwa pieszych na naszych drogach.
 • Edukacja zdrowotna wśród dzieci i młodzieży „Ucz się bo warto”
  Data: marzec-październik
  Partnerzy: Urząd Miasta Mysłowice
  Ilość osób: 537, w tym: 169 dzieci ( 7-10 lat), 169 dzieci (10-13 lat)
  oraz 199 (14-16 lat)
  Cel: przeprowadzenie 26 szkoleń (34 godzin lekcyjnych) z zasad udzielania pierwszej pomocy w jednostkach edukacyjnych na terenie Mysłowic.
 • Warsztaty dla dzieci i młodzieży z zasad udzielania pierwszej pomocy
  Miejsce: Jaworzno, Mysłowice
  Ilość osób: 233
  Cel: zdobycie podstawowej wiedzy z zasad udzielania pierwszej pomocy w zakresie dostosowanym do możliwości dzieci i młodzieży.

2014

 • Organizacja obchodów Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
  Partnerzy: Komenda Miejska Policji w Mysłowicach, Urząd Miasta Mysłowice, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach, Straż Miejska Mysłowice, Miejski Ośrodek Kultury, Szkoła Tańca Extreme, Internetowa Telewizja Mysłowice (ITVM), Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Motorowego w Katowicach.
  Patronat honorowy Prezydenta Miasta Mysłowice.
 • Tour de Pologne – gry i zabawy dla dzieci i młodzieży z zakresu pierwszej pomocy oraz ze znajomości kodeksu ruchu drogowego. Partnerzy: Urząd Miasta w Mysłowicach, Straż Miejska Mysłowice
  – dzieci w wieku powyżej 6 lat miały możliwość zdobycia podstawowej wiedzy z zasad udzielania pierwszej pomocy (proste opatrunki, pozycja bezpieczna),
  – młodzież mogła przećwiczyć RKO osoby dorosłej na modelach anatomicznych.
  Wszystkie dzieci otrzymały światełka odblaskowe.
 • Warsztaty dla dorosłych z zasad udzielania pierwszej pomocy Miejsce: Bytom, Siemianowice Śląskie, Jaworzno
  Ilość osób: 69
 • projekt edukacyjny „Życie jedna chwila – cykl szkoleń z zasad udzielania pierwszej pomocy” na terenie szkół podstawowych i gimnazjalnych (2004-2014 roku przeszkoliliśmy ponad 2030 osób)
 • udział Ratowników Drogowych PZM w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Jaworznie (pokaz udzielania I pomocy; nauka dzieci resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie Ambu Man).

2013

 • Współorganizacja Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pod hasłem: „Bezpieczeństwo pieszych – niechronieni uczestnicy ruchu drogowego w miastach”.
  Główny organizator: Komenda Miejska Policji Wydział Ruchu Drogowego w Mysłowicach.
 • Przeprowadzenie krótkiego pokazu udzielania pierwszej pomocy “postępowanie z osobą nieprzytomną” w ramach turnieju dla pierwszoklasistów w Mysłowicach “Bezpieczna droga do szkoły”.
 • Organizacja konkursów dla dzieci i dorosłych z zasad udzielania pierwszej pomocy oraz znajomości zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ramach rodzinnych festynów w Przedszkolu Miejskim nr 35 w Sosnowcu.
 • Współorganizacja obchodów Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych.
  Przeprowadzenie akcji „Zrób przelew życia… oddaj honorowo krew”,  rozdanie uczestnikom ruchu drogowego symboliczne świeczki z napisem „Ku pamięci tych, którzy nie dojechali…” apelując  jednocześnie o rozważne i bezpieczne zachowanie na drodze.
  Główni organizatorzy: Komenda Miejska Policji w Mysłowicach, Straż Miejska Mysłowice.
 • Przeprowadzenie kampanii społecznej na rzecz poprawy bezpieczeństwa na naszych drogach „Nie kuś losu – bądź przezorny na drodze”.
  Organizatorami akcji są: Automobilklub Mysłowicki, Komenda Miejska Policji w Mysłowicach, Straż Miejska Mysłowice, Urząd Miasta Mysłowice oraz Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Motorowego w Katowicach.
  Kampania została współfinansowana ze środków Urzędu Miasta w Mysłowicach.

2012

 • Organizacja  pokazu udzielania pierwszej pomocy w ramach Otwartego Rajdu Rowerowego zorganizowanego przez członków Stowarzyszenia „Razem dla Nikiszowca”.
 • Seminarium z zasad udzielania pierwszej pomocy dla słuchaczy Siemianowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
 • Organizacja w ramach „PIKNIKU SERCE” pokazu udzielania pierwszej pomocy w Przedszkolu Miejskim nr 24 w Jaworznie.
 • IX Szosowe Kolarskie Mistrzostwa Polski – pomoc w pracach punktu medycznego.
 • pomoc w organizacji Turnieju Pierwszej Pomocy Koła Wolontariatu przy Zespole Szkół w Jaworznie (2011-2012 rok),

2009-2011

 • systematyczne przeprowadzanie 30-godzinnych kursów na stopień Ratownik Drogowy PZM (od 1983 roku ponad 600 osób zdobyło uprawnienia RD PZM),
 • organizacja zawodów z pierwszej pomocy (m.in. Okręgowe Mistrzostwa Ratowników Drogowych Polskiego Związku Motorowego, Mistrzostwa Ratownictwa Drogowego) (2004-2011rok),
 • szkolenia z zasad udzielania pierwszej pomocy dla grupy The 75th Ranger Regiment ASG TEAM w Mysłowicach
 • szkolenie dla dzieci z grupy UKS MOS Judo Będzin
 • szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy dla wychowanków Domu Dziecka w Jaworznie

2008

 • w dniach od 6 do 9 października – współorganizacja z Ochotniczą Strażą Pożarną Katowice dzielnica Dąbrówka Mała akcji “Bezpieczny Tydzień” – promowanie bezpiecznych zachowań w szkole i w środowisku lokalnym oraz zasad udzielania pierwszej pomocy wśród 6-7 latków
 • 23 sierpnia – pokaz udzielania pierwszej pomocy połączony z konkursami dla dzieci w ramach Dziecięco-Młodzieżowej Olimpiady Ratowniczej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Klub Swobodnego Nurkowania “Skarbnik” w Trzebini

1977-2006

 • organizacja ogólnodostępnych “ślizgawek na lodzie” w ramach szkoły doskonalenia techniki jazdy (1991-2005)
 • współorganizacja charytatywnego festynu “Otwarcie Sezonu Motorowego”, który odbywał się na terenie Mysłowickiej Giełdy Samochodowej ISA Ameks w  Mysłowicach. W ramach tej imprezy odbyły się ogólnodostępne pokazy ratownictwa drogowego, konkursy i zabawy dla dzieci z zakresu znajomości przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz z zasad udzielania pierwszej pomocy  (lata 1994-2006)
 • organizacja pokazów udzielania pierwszej pomocy z udziałem służb porządkowych na terenie miast Mysłowice oraz Jaworzno (1994-2005)
 • szkoła doskonalenia techniki jazdy samochodem (próby sprawności kierowania pojazdem, pokaz jazy trolerami, próby zręcznościowe – piłeczka Stewarda)        (1994-2001)
 • przeprowadzenie na terenie Mysłowic akcji “bezpieczna droga do i ze szkoły” skierowanej dla pierwszoklasistów ze szkół podstawowych (1977-1998)
 • organizacja ogólnodostępnych prelekcji dla mieszkańców Mysłowic mających na celu zwiększenie świadomości w społeczeństwie na temat zasad bezpiecznego poruszania się po drogach oraz użytkowania pojazdów (1991-1997)
 • zorganizowanie szkoleń oraz egzaminów dla dzieci i młodzieży na kartę rowerową oraz kartę motorowerową. Łącznie szkoleniem zostało objętych ok. 15.300 osób (1977-1989)
 • przeprowadzenie ogólnodostępnej, bezpłatnej akcji dla wszystkich użytkowników pojazdów samochodowych “regulacja świateł” (1983-1995)
 • utworzenie na terenie miasta Mysłowice “Miasteczko ruchu drogowego dla dzieci      i młodzieży” (1983 rok)

Udział przedstawicieli KBRD w komisjach okręgowych i ogólnopolskich

Zespół ds. Ratownictwa Drogowego przy Głównej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Polskiego Związku Motorowego w Warszawie

 • 2008-2011 – W. P. Mróz – sekretarz zespołu
 • 2002-2006 – W. Żak – członek zespołu

Okręgowa Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Polskiego Związku Motorowego  w Katowicach

 • od 2016 – kol. W. Żak – członek OKBRD PZM
 • 2011 – 2015 – kol. A. Swinarew – członek OKBRD PZM
 • 2004 – 2011 – kol. W. P. Mróz – Przewodniczący Podkomisji ds. Ratowników Drogowych PZM
 • 2002 – 2003 – kol. W. Żak – członek OKBRD PZM

Kalendarz imprez

Kalendarz ZO PZM

Listy referencyjne

O nas w mediach