Caravaning


Z historii Jaworowych kronik

Początki były trudne….

Pomysł uruchomienia zorganizowanego caravaningu w Automobilklubie Mysłowickim zainicjował Bohdan Polański w 1983 r. Nowopowstała sekcja reprezentowana początkowo przez trzy załogi:
B i M Polańscy, J i J Maga, Z i U Jakus zadebiutowała  w 9 Międzynarodowym Zlocie Caravaningowym „Śląsk 1983” zorganizowanym przez Klub Motorowy Górników i Energetyków w Bytomiu, który odbył się  od 6 do 8 maja 1983 r. Ciekawostką na tym zlocie była przyczepa Państwa Jakus o konstrukcji składanej, której prototyp wykonano w Kopalni „Jaworzno”.

Początkowo sekcja nie była zbyt liczna co związane było z trudnością nabycia przyczep (sprzedaż reglamentowana).  Jednak dzięki ogromnemu zaangażowaniu B. Polańskiego udało się w ciągu pierwszego roku sprowadzić dla członków Automobilklubu Mysłowickiego 6 nowych przyczep.
W latach osiemdziesiątych liczebność sekcji sięgała już ponad 20 załóg.

Pierwszy zlot

Pierwszy klubowy zlot caravaningowy „Złota Jesień” zorganizowano  od 28 do 30 września 1984 roku w ramach obchodów 40-lecia Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej nad Zalewem Chechło
koło Chrzanowa. Komandorem honorowym został ówczesny Prezes Klubu Karol Polok. Uczestnicy m.in. zwiedzili etnograficzny park w Lipowcu oraz wzięli udział w konkursie „moje nowatorskie zagospodarowanie przyczepy” .  Organizatorzy  chcąc zachęcić uczestników do dbania o zdrowie zorganizowali ścieżkę zdrowia dla pań pod uważnym okiem H. Kubala oraz intensywne zajęcia aerobiku dla panów, które poprowadziła „Miss Łeba ’84” A. Woźniak. W czasie tego zlotu nadano imiona własne pojazdom caravaningowym, i tak np. „koniczynką” nazwano przyczepę
B i M Polańskich, „kulka” była nazwą przyczepy A i B Woźniak, a H i B Koza nazwali swój camping „kropeczką”. Podczas sobotniego wieczoru wspominano miniony sezon przy tanecznych melodiach i blasku kominka.

Nazwa „Jawor”     

W 1985 roku w trakcie  klubowego zlotu caravaningowego (10-12 maja) ustalono, że sekcja caravaningu przyjmie nazwę „Jawor”. A skąd taka nazwa? Trzon caravaningowców stanowili wówczas członkowie Delegatury Jaworzno działającej przy kopalni „Jaworzno” oraz Jaworznicko-Mikołowskim Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego w Mysłowicach.  Logotyp opracował Henryk Kubala.

Moja przyczepa – moja wolność

„Turystyka odradza twe siły, pomaga każdemu – szczególnie młodzieży – poznać ojczyznę” tymi słowami rozpoczyna się druga z pięciu kronik Sekcji Caravaningowej „Jawor”.
Ta myśl towarzyszyła im przez kolejne 30 lat podczas wspólnych rodzinnych wyjazdów na zloty caravaningowe czy też w trakcie organizacji zlotów klubowych (tradycją stały się zloty z okazji m.in. „Dnia Kobiet” jak i w Czekance). Zawsze starano się wybierać na miejsca zlotów okolice krajobrazowo atrakcyjne, bogate w historię i zabytki.  „Orawa”, „Złota jesień”, „Majówka na tarce” czy „Posiady pod Skalitem” to tylko niektóre zloty caravaningowe, które zostały szczegółowo opisane
i udokumentowane w kronikach – bo „każdy zlot to odrębna historia warta zapamiętania”.

Członkowie Automobilklubu Mysłowickiego brali także udział w licznych zlotach organizowanych przez inne kluby/automobilkluby w Polsce i za granicą (w ciągu tych 30 lat turyści caravaningowi uczestniczyli łącznie w 13 europejskich zlotach, które odbywały się m.in. w Portugali, w Danii,
we Francji, w Niemczech, w Holandii, w Finlandii, na Węgrzech, w Austrii).

Pierwszy ważny egzamin

Na zlecenie Polskiego Związku Motorowego pierwszy okręgowy zlot zorganizowano w 1985 r w Zubrzycy Górnej. „Orawa ’85” była wypełniona blokiem konkursów dla dorosłych i dla najmłodszych, a w ramach kulinarnych niespodzianek na uczestników czekały setki bajecznie kolorowych kanapek.

Praca społeczna na rzecz rozwoju caravaningu, profesjonalna organizacja zlotów została doceniona przez najwyższe władze Polskiego Związku Motorowego, które na zakończenie 1988 roku przesłały podziękowanie na ręce Przewodniczącego Bohdana Polańskiego.

Majsterkowicze – pasjonaci

„Złote rączki caravaningu” tak nazywano uczestników Ogólnopolskiego Zlotu Samodzielnie Wykonanych Przyczep Caravaningowych zorganizowanego przez Moto-Auto-Klub MAK z Warszawy. II miejsce zajął wówczas Stefan Kmiecik który mikrobus barkas przerobił na tzw. kampobus (to niewielkie wnętrze auta mieściło łazienkę z prysznicem z ciepła wodą, kuchnię i salon przerobiony na 4-osobową sypialnię).

Sportowy caravaning

Warto tu podkreślić że są to nie tylko prawdziwi miłośnicy wypoczynku, zapaleni krajoznawcy ale także doskonali zawodnicy. Pierwsze ważne osiągnięcie „Jaworowi Ludzie” (jak często ich  w środowisku caravaningowym nazywano) świętowali w 1985 roku – w Ogólnopolskim Konkursie Caravaningowym, kiedy to stanęli na podium zajmując w klasyfikacji klubowej II miejsce.

Na terenie Doliny 3 Stawów w Katowicach od 29 kwietnia do 1 maja 1997 r. zorganizowano wielkie otwarcie sezonu caravaningowego. Udział w nim wzięło 145 załóg, na które czekał bogaty program rekreacyjno-rozrywkowo-turystyczny.  Równolegle  odbyła się  I eliminacja Ogólnopolskiego Konkursu Caravaningowego PZM oraz Mistrzostw Polski w Jeździe Samochodem z Przyczepą.

Do dziś reprezentacja naszego Klubu może pochwalić się wieloma trofeami indywidualnymi i drużynowymi.

Parę słów o sekcji….

Czym jednak wyróżnia się sekcja caravaningu „Jawor”? Z pewnością rodzinną atmosferą w niej panującą od początków jej istnienia (turystyka caravaningowa jest przekazywana z pokolenia na pokolenie), jest kolebką prawdziwej przyjaźni między jej członkami,  wspólnymi klubowymi wakacjami, dużą dawką dobrego humoru oraz licznymi przygodami, wspieraniem działań mających na celu rozwój twórczości literackiej jej członków (tworzenie piosenek klubowych, wierszy upamiętniających zloty caravaningowe), wolnością wyboru (każdy decydował gdzie i kiedy wyruszy w podróż), odpornością na pogodowe – i nie tylko – trudności.

Członkowie Sekcji „Jawor” aktywnie uczestniczyli w działalności statutowej całego Automobilklubu Mysłowickiego. Nie tylko pomagali w organizacji turystyczno-nawigacyjnych imprez samochodowych  ale również sami czuli potrzebę przeżycia rajdowych emocji (np. zwycięstwo załogi  O. Sułek-P. Polański w 3 Rajdzie Sportowo-Nawigacyjnym „Tour de Jaworzno ’94”).
Aktywnie angażowali się również we wszystkie działania prewencyjne na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Sekcję tworzyli ….

Dziękujemy wszystkim którzy tworzyli i nadal tworzą historię Sekcji Caravaningowej „JAWOR”:
rodzina Polańskich, rodzina Maga, rodzina Jakus, Rodzina Kubala, rodzina Fior, rodzina Woźniak, rodzina Palka, rodzina Koza, rodzina Heller, rodzina Mazur, rodzina Palka, rodzina Stós, rodzina Gwóźdz, rodzina Pyrzowskich, rodzina Kmiecik, rodzina Urbanek, rodzina Sułek, rodzina Trześniowskich, rodzina Hronowskich, rodzina Koger, rodzina Mastalskich, rodzina Pawlak, rodzina Mikunda, rodzina Sternal, rodzina Korczyńskich, rodzina Mioduszewskich, rodzina Klosów, rodzina Zmorków, rodzina Kobiela, rodzina Koźmin, rodzina Odrzywolskich, rodzina Zająców, rodzina Węgrzyn.

Zlot „Jaworki”

W ubiegłym roku członkowie sekcji zaprosili turystów caravaningowych do udziału w zlocie caravaningowym „Jaworki”. W tym roku – mamy nadzieję – że będziemy wspólnie świętować od 14 do 16 czerwca w Chrzanowie jubileusz 30-lecia Sekcji caravaningowej „Jawor”.

Wszystkim Jaworkom życzymy wszelkiej pomyślności, spełnienia planów i marzeń turystycznych no i oczywiście kolejnych 30 lat! Przy okazji własnych podsumowań, wspomnień pragniemy podziękować wszystkim turystom caravaningowym z całej Polski za to że byli z nami!

Skład Komisji ds. Caravaningu

Sekcję Caravaningu Automobilklubu Mysłowickiego reprezentuje obecnie 5 załóg.

Udział przedstawicieli Automobilklubu w okręgowych komisjach

Reprezentanci Automobilklubu w Okręgowej Komisji Caravaningu w Katowicach:
1. Jan Klos – Członek do 14.06.2023 r.
2. Anna Kupis – Szreniawska – Członek od 15.06.2023 r.

Kalendarz imprez