Mysłowicka Czwórka 2014


1. Podstawowe informacje
2. Lista zgłoszeń
3. Wyniki
4. Galeria
5. Sponsorzy
6. Rajd 2012
7. Rajd 2013plakat zmniejszony

PODSTAWOWE INFORMACJE

Automobilklub Mysłowicki zaprasza 27 września 2014  do udziału  w  XIV edycji Nawigacyjnej Imprezy Samochodowej  „Mysłowicka Czwórka” będącej:
7 rundą  Nawigacyjnego Pucharu Polski,
5 eliminacją Pucharu Polski Południowej A-4, której Sponsorem Tytularnym jest Stalexport Autostrada Małopolska S.A.
6 rundą Nawigacyjnego Pucharu Śląska
oraz
 4 rundą Turystyczno-Nawigacyjnych Mistrzostw Okręgu Katowickiego.

Impreza odbędzie się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Mysłowice Edwarda Lasoka.

KIEROWNICTWO IMPREZY

Komandor                                          Maciej Krzewski
Kierownik trasy                                  Mateusz Krzewski
Kierownik biura                                  Sylwia Litwińska
Kierownik komisji obliczeń wyników  Anna Kupis-Szreniawska

BIURO  IMPREZY
Parking pod Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach przy ulicy Stadionowej 7a (N50013’39,2’’  E19008’38,3’’)

WPISOWE I ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 22.09.2014 r  w siedzibie Automobilklubu Mysłowickiego przy ulicy Obrzeżnej Północnej 24 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30. Tel. 032/222-28-18 e-mail: biuro@srv59986.seohost.com.pl

Wpisowe w wysokości 60,00 zł od załogi należy wpłacać w siedzibie Klubu lub przesłać na konto: Automobilklub Mysłowicki 41-400 Mysłowice  Ul. Obrzeżna Północna 24
Pekao S.A. o/Mysłowice  94 1240 4315 1111 0000 5296 3298

PROGRAM IMPREZY

9.00-9.35Przyjmowanie załóg
9.40Uroczyste otwarcie imprezyOdprawa zawodników
10.00Start pierwszej załogi do próby sprawności kierowania pojazdem
10.20Start pierwszej załogi na trasę imprezy
12.20Planowany przyjazd pierwszej załogi na PKC
14.30Planowany przyjazd pierwszej załogi na metę
16.30Zakończenie imprezy

Podany harmonogram może ulec drobnym korektom

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Impreza jest rozgrywana w warunkach normalnego ruchu drogowego, uczestników obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym.

Kierowca musi posiadać aktualne prawo jazdy oraz ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, a samochód aktualne badanie techniczne.

Uczestnicy biorą udział w imprezie na własne ryzyko i zobowiązani są do uregulowania wszelkich szkód wyrządzonych osobom trzecim lub organizatorom.

Trasa rajdu została opisana zgodnie z „Zbiorem zasad opisów tras wykorzystywanych w nawigacyjnych i turystycznych rajdach samochodowych” wersja 2013.

Wyniki będą obliczane zgodnie z punktacją NPP przy użyciu programu opracowanego przez PZM.

Oprócz załogi (kierowca i pilot) w imprezie mogą brać udział osoby towarzyszące.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian oraz wydawania dodatkowych komunikatów i zarządzeń. W razie dodatkowych informacji prosimy o kontakt z biurem Automobilklubu Mysłowickiego (032/222 28 18) lub z Maciejem Krzewskim (0 603 641 333).

Szerokiej drogi życzą  ORGANIZATORZY!

LISTA ZGŁOSZEŃ

1. M.Lutek – M.Wojtkowiak (A.Mysłowicki)
2. P.Hajduk – M.Brzóska (A.Mysłowicki)
3. R.Kurasiewicz – T.Kurasiewicz (A.Mysłowicki)
4. C.Banaszyński – M.Jaworska (TTSK Tarnów)
5. J.Sobczyk (A.Mysłowicki)
6. D.Drobikova – Z.Drobik (AMK Hlucin)
7. Z. Klasova – M.Klasa (AMK Hlucin)
8. A.Lasoń – J.Czerkawski (niezrzeszeni)
9. M.Kocerba – D. Kocerba (TTSK Tarnów)
10. A.Nitecki – M.Danilewicz (A. Śląski)
11. M.Słota – A. Rak (A. Śląski)
12. G.Kocerba – F.Kocerba (A. Śląski)
13. I. Kluk – M. Labocha (A. Kędzierzyńsko-Kozielski)
14. W. Kluk –              (A. Kędzierzyńsko-Kozielski)
15. M. Pańka – H. Punt (OSA Opole)
16. K.Opiela – W. Żak (A. Mysłowicki)
17. L.Radomski – W. Sokołowski (OSA Opole)

WYNIKI

klasyfikacja Turystyka
Nawigacyjna Impreza Samochodowa M4 – próba SZ
Nawigacyjna Impreza Samochodowa M4 – turystyka

klasyfikacja NPP
Nawigacyjna Impreza Samochodowa M4 – 7 runda NPP- klasyfikacja okregowa
Nawigacyjna Impreza Samochodowa M4 – 7 runda NPP – próba sprawności
Nawigacyjna Impreza Samochodowa M4 – 7 runda NPP – klasyfikacja klubowa
Nawigacyjna Impreza Samochodowa M4 – 7 runda NPP – klasyfikacja indywidualna

GALERIA

SPONSORZY

Polski Związek Motorowy http://www.pzm.pl/turystyka

Stalexport Autostrada Małopolska S.A. http://www.autostrada-a4.pl/driver

PATRONAT MEDIALNY

Sportowe Mysłowice   http://sportowemyslowice.pl/

Gazeta Mysłowicka http://gazetamyslowicka.com/

Myslowice.Net Przyjazny Portal Mieszkańców Mysłowic http://myslowice.net/

Tygodnik Co Tydzień http://mysnet.pl/

ITVM Mysłowicka Telewizja Internetowa http://itvm.pl/index.php