Rajd Turystyczno-Nawigacyjny Szwendaczek 2016


1. Podstawowe informacje
2. Lista zgłoszeń
3. Wyniki
4. Galeria
5. Sponsorzy
6. Rajd Szwendaczek 2015

PODSTAWOWE INFORMACJE

Szwendaczek plakatRodzinny Samochodowy Rajd Turystyczny „SZWENDACZEK ver.2.9” odbędzie się 17 września 2016 r.

W ramach imprezy zostaną rozegrane:
8  runda Nawigacyjnego Pucharu Polski
5 runda Pucharu Polski Południowej A-4
5 runda Turystyczno-Nawigacyjnych Mistrzostw Okręgu
5 runda Nawigacyjnego Pucharu Śląska.

Honorowy Patronat nad imprezą objął Starosta Bieruńsko-Lędziński Bernard Bednorz.

Przebieg i charakter imprezy:
Impreza przeprowadzona będzie zgodnie z regulaminem Nawigacyjnego Pucharu Polski PZM.
Rajd „SZWENDACZEK” jest imprezą otwartą dla wszystkich sympatyków motoryzacji, których cieszy jazda samochodem i posiadają w sobie „żyłkę” sportowej rywalizacji. Zapraszamy wszystkich, którzy brali już udział w podobnych imprezach oraz tych, którzy dotychczas nie uczestniczyli w rajdach turystycznych.
Dla początkujących uczestników imprezy nasz Klub zorganizuje krótkie szkolenie na kilka dni przed zawodami. Przy zgłaszaniu uczestnictwa prosimy o wskazanie takiej potrzeby, o terminie szkolenia będzie można dowiedzieć się (np. telefonicznie) w naszym Automobilklubie.

Impreza przebiegać będzie po terenie powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego i składać się z 2 odcinków o łącznej długości 80 km oraz dwóch prób sprawności. Rajd rozgrywany jest w warunkach normalnego ruchu drogowego, uczestników obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów Ustawy prawo o ruchu drogowym.

W trakcie imprezy uczestnicy odpowiadają na pytania testowe turystyczno-krajoznawcze (ze znajomości zwiedzanych obiektów) oraz pytania z przepisów Ustawy prawo o ruchu drogowym i ze znajomości zasad udzielania pierwszej pomocy.

Kierowca musi posiadać aktualne prawo jazdy, samochód musi być w pełni sprawny technicznie (aktualny dowód rejestracyjny oraz ubezpieczenie OC i NNW). Oprócz załogi (kierowca i pilot) w rajdzie mogą brać udział osoby towarzyszące (z wyjątkiem próby sprawności). Obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz podporządkowania się poleceniom organizatora.

Kierownictwo
Dyrektor rajdu  Przemysław Hajduk
Komandor ds. trasy  Mateusz Krzewski
Weryfikator   Michał Brzóska

Przewidywany program imprezy:
8.10 – 8.45 Przyjmowanie załóg w miejscu startu
(Parking przy Starostwie Powiatowym przy ulicy św. Kingi, Bieruń)
9.00  Otwarcie imprezy i odprawa zawodników,
9.10 Start pierwszej załogi na I etap rajdu
14.10 Planowany przyjazd pierwszej załogi na metę rajdu i poczęstunek
16.00 Ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i upominków, zakończenie rajdu.
Organizator zastrzega sobie prawo odstępstwa czasowego od zaplanowanego programu (ze względu na ilość startujących załóg, utrudnienia w przejeździe trasy, itp.)

Zgłoszenia i biuro rajdu:
Zgłoszenia oraz wszelkie informacje są przyjmowane (udzielane) w siedzibie Automobilklubu Mysłowickiego przy ulicy Obrzeżnej Północnej 24 tel. 32 222-28-18 codziennie (Pn-Pt) od godz. 7.30 do 15.30 lub e-mailem: biuro@srv59986.seohost.com.pl w terminie do dnia 15.09.2016 r.

Wpisowe:
Wpisowe wynosi 60 zł od załogi (kierowca + pilot). W jego ramach załoga otrzymuje materiały rajdowe oraz poczęstunek na mecie rajdu. W przypadku uczestnictwa osoby towarzyszącej wpisowe ulega zwiększeniu o koszt 30 zł. Dla członków Automobilklubu Mysłowickiego wpisowe wynosi 50 zł.

Postanowienia końcowe:
Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizator i kierownictwo imprezy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe lub spowodowane zarówno przez uczestników jak i osoby trzecie w czasie trwania imprezy.

ZAPRASZAMY- AUTOMOBILKLUB MYSŁOWICKI

LISTA ZGŁOSZEŃ

1. Marcin Lutek – Monika Wojtkowiak (A.Mysłowicki)
2. Rafał Ponikiewicz – Dominika Ponikiewicz
3. Mariusz Parysek – Ewa Parysek (A.Wielkopolski)
4. Tomasz Czempas – Filip Kocerba (A.Mysłowicki)
5. Bartek Hyrja – Maciej Krzewski (A. Mysłowicki)
6. Zbigniew Daniel – Jacek Sobczyk (A. Mysłowicki)
7. Andrzej Jancarczyk – Bogumiła Jancarczyk
8. Rafał Kurasiewicz – Tomasz Kurasiewicz (A.Mysłowicki)
9. Monika Ciupka – Roman Sosada (A.Kędzierzyńsko-Kozielski)
10.Lech Radomski – Wacław Sokołowski (OSA Opole)
11. Michał Mroskowiak – Wojciech Płachetka
12. (A.Śląski)
13. (A.Śląski)
14. (A. Śląski)
15. Konrad Pawlik – Barbara Lew

WYNIKI

Wyniki_szwendaczek2016
Wyniki_szwendaczek2016 klasyfikacja klubowa
Wyniki_szwendaczek2016 klasyfikacja okręgowa
Wyniki_szwendaczek2016 TNMOON

Wyniki_szwendaczek2016 nawigacja samochodowa
Wyniki_szwendaczek2016 turystyka motorowa

Wyniki_szwendaczek2016 – próby sprawności

GALERIA

SPONSORZY

logoWP