Rajd Zagłębiowski 2017


1. Podstawowe informacje
2. Lista zgłoszeń
3. Wyniki
4. Galeria
5. Partnerzy
6. Rajd 2012
7. Rajd 2013
8. Rajd 2014
9. Rajd 2015
10. Rajd 2016
10. Rajd 2017


PODSTAWOWE INFORMACJE

Zaprasza do udziału w imprezie samochodowo-turystycznej „20` Rajd Zagłębiowski”, która odbędzie się w dniu 1.04.2017 roku (sobota). Rajd stanowi VII Rundę Turystycznego Pucharu Polski PZM, rundę Turystycznych Samochodowych Mistrzostw Polski, II Eliminację Pucharu Śląska oraz I Eliminację Turystyczno-Nawigacyjnych Mistrzostw Okręgu.

Ze względu na jubileuszową edycję imprezy Patronat Honorowy nad nią objęli włodarze miast Zagłębia: Prezydenci Sosnowca, Dąbrowy Górniczej i Będzina oraz Burmistrz Czeladzi.

Przebieg i charakter zawodów:  Rajd jest imprezą otwartą dla wszystkich sympatyków motoryzacji, których cieszy jazda samochodem w  warunkach sportowej rywalizacji. Zapraszamy  wszystkich, którzy brali już udział w podobnych imprezach oraz tych,  którzy dotychczas nie uczestniczyli w rajdach turystycznych. Trasa rajdu będzie prowadziła  drogami Zagłębia Dąbrowskiego i składać się będzie z 3 odcinków o łącznej długości 68 km oraz  prób sprawności kierowania pojazdem.
W trakcie imprezy uczestnicy zwiedzą również obiekt turystyczny.  Rajd jest rozgrywany w warunkach normalnego ruchu drogowego, uczestników obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów Ustawy o Ruchu Drogowym. W trakcie imprezy uczestnicy odpowiadają na pytania testowe (turystyczno-krajoznawcze oraz z przepisów Kodeksu Drogowego i pomocy przedmedycznej).

Dla początkujących uczestników imprezy Klub nasz zorganizuje krótkie szkolenie na kilka dni przed zawodami.
Przy zgłaszaniu uczestnictwa prosimy o wskazanie takiej potrzeby, o terminie szkolenia będzie można dowiedzieć się  (telefonicznie lub e-mailem) w naszym Automobilklubie. Oprócz załogi (kierowca i pilot)  w rajdzie mogą brać udział osoby towarzyszące (z wyjątkiem prób sprawności). Obowiązuje bezwzględny  nakaz przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz podporządkowania się poleceniom  organizatora.

Przewidywany program imprezy:
8.45– 9.30   przyjmowanie załóg w miejscu startu;
9.30 otwarcie rajdu, odprawa techniczna;
9.45  start pierwszej załogi do  I odcinka rajdu; po I odcinku zwiedzanie obiektu turystycznego, test; po II odcinku –Sz-1;
~14.00  przyjazd na metę, Sz-2,posiłek;
~16.00  ogłoszenie wyników, rozdanie dyplomów, upominków, zakończenie rajdu.
Organizator zastrzega sobie prawo odstępstwa czasowego od zaplanowanego programu (ze względu na ilość startujących załóg, utrudnienia w przejeździe trasy, itp.)

Start do imprezy:   Parking przy Urzędzie Miasta Sosnowca, Aleja Zwycięstwa 20
Zgłoszenia i biuro rajdu:  zgłoszenia do udziału przyjmuje Automobilklub Mysłowicki z siedzibą w Mysłowicach, ul. Obrzeżna Północna 24 (Giełda Samochodowa), tel.: 032 2222818 codziennie w godz. 7.30 – 15.30 lub e-mailem  biuro@automobilklubmyslowicki.pl  w terminie do dnia 29 marca br., tam też można uzyskać dodatkowe  informacje.
W miarę wolnych miejsc dopuszcza się zgłoszenie w terminie późniejszym.

Wymagania w stosunku do uczestników – sprawny technicznie samochód, kierowca – aktualne dokumenty: prawo jazdy, dowód rejestracyjny, ubezpieczenie OC i NW, pilot – nie musi być osobą  pełnoletnią, winien posiadać notatnik, linijkę, przybory do pisania.        

Wpisowe wynosi 50 zł. od załogi – w jego ramach uczestnicy otrzymują materiały rajdowe, obiad na mecie, oznaczenia samochodu i załóg (identyfikatory), a  najlepsze załogi – dyplomy, puchary i upominki.  W przypadku uczestnictwa osób towarzyszących wpisowe ulega zwiększeniu o koszt posiłku.

Wpisowe można wpłacać w biurze rajdu lub na nasze konto:
Pekao S.A. o/Mysłowice 94 1240 4315 1111 0000 5296 3298

Postanowienia końcowe: Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizator i kierownictwo imprezy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe lub spowodowane zarówno przez uczestników jak i osoby trzecie w czasie trwania imprezy.

LISTA ZGŁOSZEŃ

1. Bartosz Hyrja – Mateusz Krzewski (A.Mysłowicki)
2. Martin Klasa – Zuzana Klasova (AMK Hlucin)
3. Rafał Kurasiewicz – Tomasz Kurasiewicz (A.Mysłowicki)
4. Tomasz Czempas – Filip Kocerba (A.Mysłowicki)
5. Grzegorz Kocerba – Mateusz Kocerba (A.Śląski)
6. Waldemar Sikora – Grażyna Trębacz (A.Śląski)
7. Kazimierz Frąc – Dziura (A.Śląski)
8. Lech Radomski – Wacław Sokołowski (OSA Opole)
9. Wojciech Sobczyk – Lech Karaś (A.Polski)
10. Piotr Waśkiewicz – Mateusz Waśkiewicz (A. Polski)
11. Wojciech Puk – Henryka Puk (A.Wielkopolski)
12. Krzysztof Opiela – Iwona Madejska (A.Mysłowicki)
13. Marcin Lutek – Monika Wojtkowiak (A.Mysłowicki)
14. Włodzimierz Bazylewicz – Grzegorz Wiener
15. Rafał Pulkowski – Marzena Sennik (A. Kędzierzyńsko-Kozielski)
16. Bartłomiej Parafiniuk – Maciej Krzewski (ABialsko-Podlaski)

 

WYNIKI

20 Rajd Zagłębiowski – TSMP, TPP, TNMO klasyfikacja indywidualna
20 Rajd Zagłębiowski – TSMP, TPP, TNMO klasyfikacja okręgowa
20 Rajd Zagłębiowski – TSMP, TPP, TNMO klasyfikacja prób sprawności kierowania pojazdem
20 Rajd Zagłębiowski – TSMP, TPP, TNMO klasyfikacja zespołowa

20 Rajd Zagłębiowski – TSMP ON i TPP ON – klasyfikacje indywidualne, SZ
20 Rajd Zagłębiowski – TSMP ON i TPP ON – klasyfikacje zespołowa i okręgowa

20’Rajd Zagłębiowski – Puchar Śląska klasyfikacje indywidualna i SZ

GALERIA

 http://www.dziennikzachodni.pl/motofakty/a/ruszyl-rajd-zaglebiowski-2017-przez-sosnowiec-dabrowe-gornicza-bedzin-i-czeladz-wideo,11943464/

PARTNERZY