Oferujemy


DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

 • wychowanie komunikacyjne dzieci i młodzieży

projekt edukacyjny: „BĄDŹ BEZPIECZNY PODCZAS FERII I/LUB LETNICH WAKACJI”

Cel:

 • uświadomienie i przybliżenie dzieciom istniejących zagrożeń, z jakimi mogę się spotkać w trakcie ferii zimowych lub/i letnich wakacji,
 • zaznajomienie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa na drodze (przygotowanie dzieci do bezpiecznego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym),
 • kształcenie umiejętności przewidywania zagrożeń i wyposażenia dzieci w nawyk
  ich unikania.

Pojęcie „bezpieczny” dla dorosłych oznacza wiele, dla najmłodszych to często temat abstrakcyjny – dlatego ważne są wszelkie działania przybliżające dzieciom trudne tematy, uczące jak radzić sobie w sytuacjach zagrożenia, np.: na drodze, w domu,
pod nieobecność rodziców. Chcemy pokazać młodym ludziom jak dbać o swoje bezpieczeństwo i w jaki sposób unikać zagrożeń.


Zespół ds ratownictwa drogowego Polskiego Związku Motorowego 

 • projekt edukacyjny „ŻYCIE JEDNA CHWILA – SZKOLENIA Z ZASAD UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY”,
 • projekt edukacyjny „MAŁY RATOWNIK – PIERWSZA POMOC OD PRZEDSZKOLA”,
 • szkolenia na stopień „Ratownika Drogowego PZM”,
 • organizacja szkoleń z zasad udzielania pierwszej pomocy,
 • organizacja pokazów i/lub zawodów z zakresu ratownictwa drogowego.

 PROJEKTY EDUKACYJNE:

„ŻYCIE JEDNA CHWILA – SZKOLENIA Z ZASAD UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY”

Projekt edukacyjny skierowany do dzieci i młodzieży szkolnej. Do tej pory przeszkoliliśmy ponad 2010 młodych ludzi!!!

CEL OGÓLNY
Zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie udzielania pierwszej pomocy (poznanie procedur postępowania w razie zagrożenia zdrowia i życia)

TEMAT SZKOLENIA PODSTAWOWEGO

 • aspekt moralny i prawny w udzielaniu pierwszej pomocy
 • zasady bezpieczeństwa podczas udzielania pierwszej pomocy,
 • procedura postępowania w trakcie podstawowych zabiegów resuscytacyjnych u osoby dorosłej,
 • podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy:
 • przy zadławieniach (ciało obce w drogach oddechowych).

„MAŁY RATOWNIK. PIERWSZA POMOC OD PRZEDSZKOLA”
Projekt skierowany do dzieci 5 i 6 letnich. Od 2008 roku udział w projekcie
wzięło 1057 dzieci oraz ich rodziców/opiekunów!

CEL OGÓLNY

Zdobycie podstawowej wiedzy z zasad udzielania pierwszej pomocy w zakresie dostosowanym do możliwości przedszkolaka (przybliżenie dzieciom umiejętności ratowania ludzkiego życia)

CELE SZCZEGÓŁOWE

 • uwrażliwienie dzieci na najczęściej spotykane zagrożenia, które mogą być przyczyną wypadku, urazu i zapoznanie ze sposobami ich zapobiegania (uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw zagrażających zdrowiu i życiu),
 • wykształcenie umiejętności informowania dorosłych o swoim złym samopoczuciu oraz rozpoznania złego samopoczucia u innej osoby (rozwijanie potrzeby dbania
  o swoje zdrowie oraz zdrowie drugiego człowieka),
 • nabycie umiejętności wzywania pogotowia ratunkowego (nauka dzieci prawidłowych zachowań związanych z kontaktami ze służbą zdrowia),
 • nabycie umiejętności postępowania z poszkodowanym przytomny i nieprzytomnym,
 • przygotowanie dzieci do wykonywania prostych czynności ratowniczych:
  –    udrożenie dróg oddechowych,
  –    sprawdzenie oddechu,
  –    pozycja bezpieczna.
 • aktywny udział rodziców w procesie nauki pierwszej pomocy (wspólna zabawa podczas szkoleń).

SZKOLENIA NA STOPIEŃ „RATOWNIK DROGOWY POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO”

Ratownictwo Drogowe PZM jest oparte na zasadach wolontariatu przeszkolonych osób, których łączy idea ratowania ludzkiego życia.

Ratownikiem może zostać osoba pełnoletnia będąca członkiem Automobilklubu lub Klubu sfederowanego w Polskim Związku Motorowym. Warunkiem uzyskania tytułu ratownika,
a także wyższych stopni jest uczestnictwo w kursach według programu przewidzianego dla danego stopnia oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu.

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z NASZEJ OFERTY?

 •  nowoczesna baza dydaktyczna – sprzęt multimedialny, manekin Ambu Man model C z oprogramowaniem komputerowym, zestaw imitacji ran,
 • profesjonalna kadra – współpracujemy ze specjalistami w dziedzinie Ratownictwa Medycznego. Swoją wiedzę opierają oni na wieloletnim doświadczeniu oraz licznych kursach, szkoleniach Polskiej Rady Resuscytacji (ERC) i Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego (AHA),
 • bogata oferta szkoleniowa – promocja pierwszej pomocy, ratownictwa drogowego oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród mieszkańców regionu śląskiego,
 • tradycja – nasze Stowarzyszenie działa w województwie śląskim od ponad 40 lat.