Rajd Zagłębiowski 2018


1. Podstawowe informacje
2. Lista zgłoszeń
3. Wyniki
4. Galeria
5. Partnerzy
6. Rajd 2012
7. Rajd 2013
8. Rajd 2014
9. Rajd 2015
10. Rajd 2016
10. Rajd 2017


PODSTAWOWE INFORMACJE

Zapraszamy do udziału w imprezie samochodowo-turystycznej „21` Rajd Zagłębiowski”, która odbędzie się w dniu 14.04.2018 roku (sobota).
Jest to VII Runda Turystycznych Samochodowych Mistrzostw Polski (tudzież Turystycznego Pucharu Polski), III Eliminacja Pucharu Śląska, a także I Eliminacja Turystycznych Nawigacyjnych Mistrzostw Okręgu Katowickiego oraz I eliminacja Turystyczno – Nawigacyjnych Mistrzostw Okręgu Osób Niepełnosprawnych. Patronat Honorowy nad nią objął Prezydent miasta Dąbrowy Górniczej P. Zbigniew Podraza.

Przebieg i charakter zawodów: Rajd jest imprezą otwartą dla wszystkich sympatyków motoryzacji, których cieszy  jazda samochodem w  warunkach sportowej rywalizacji. Zapraszamy  wszystkich, którzy brali już udział w podobnych imprezach oraz tych,  którzy dotychczas nie uczestniczyli w samochodowych rajdach turystycznych. Trasa rajdu będzie prowadziła drogami Zagłębia Dąbrowskiego i składać się będzie z 2 odcinków o łącznej długości ok. 80 km oraz próby sprawności kierowania pojazdem.
W trakcie imprezy uczestnicy zwiedzą również obiekt turystyczny. Rajd jest rozgrywany w warunkach normalnego ruchu drogowego, uczestników obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. W trakcie imprezy uczestnicy odpowiadają na pytania testowe (turystyczno-krajoznawcze oraz z przepisów Kodeksu Drogowego i pomocy przedmedycznej). Dla początkujących uczestników tego typu imprez Klub nasz przeprowadzi krótkie szkolenie na kilka dni przed zawodami. Przy zgłaszaniu uczestnictwa prosimy o wskazanie takiej potrzeby, o terminie szkolenia będzie można dowiedzieć się (telefonicznie lub e-mailem) w naszym Automobilklubie.

Przewidywany program imprezy:  

8.45 – 9.30   przyjmowanie załóg w miejscu startu,
9.30 otwarcie rajdu,  odprawa techniczna;  próba sprawności kierowania pojazdem,
10.00 start pierwszej załogi do  I odcinka rajdu; po I odcinku zwiedzanie obiektu turystycznego,
~14.30 przyjazd na metę, posiłek,
~16.30 ogłoszenie wyników, rozdanie dyplomów, nagród i upominków, zakończenie rajdu.
Organizator zastrzega sobie prawo odstępstwa czasowego od zaplanowanego programu (ze względu na ilość startujących załóg, utrudnienia w przejeździe trasy, itp.)

Start do imprezy: Parking przy Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogoria III w Dąbrowie Górniczej, ul. Malinowe Górki.

Zgłoszenia, wpisowe: zgłoszenia do udziału przyjmuje Automobilklub Mysłowicki z siedzibą w Mysłowicach, ul. Obrzeżna Północna 24,
tel.: 32 222 28 18 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30  lub e-mailem biuro@srv59986.seohost.com.pl  w terminie do dnia 9 kwietnia br. W miarę wolnych miejsc dopuszcza się zgłoszenie w terminie późniejszym. Wpisowe wynosi 60,00 od załogi.

LISTA ZGŁOSZEŃ

 1. M Lutek – M. Wojtkowiak (Automobilklub Mysłowicki)
 2. J. Anderwald – J. Uklejska (Automobilklub Polski)
 3. Z. Klasová – M. Klasa (AMK Hlucin Czechy)
 4. G. Hyrja – B. Hyrja (Automobilklub Mysłowicki)
 5. R. Kurasiewicz – T. Kurasiewicz (Automobilklub Mysłowicki)
 6. A. Nitecki – M. Nitecka (Automobilklub Mysłowicki)
 7. R. Musioł – A. Musioł
 8. P. Miszczak – A. Ekiel (Automobilklub Polski)
 9. W. Puk – H. Puk (Automobilklub Wielkopolski)
 10. K. Szukała – D. Szukała (Automobilklub Wielkopolski)
 11. M. Parysek – E. Parysek  (Automobilklub Wielkopolski)
 12. T. Czempas – F. Kocerba (Automobilklub Mysłowicki)
 13. M. Konarzewski – S. Trzaska (Moto Auto Klub)
 14. L. Radomski – W. Sokołowski (OSA Opole)
 15. P. Dudek – R. Peliński
 16. G. Kocerba – B. Kocerba (Automobilklub Śląski)
 17. W. Sikora – G. Trębacz (Automobilklub Śląski)
 18. I. Raczyńska – K. Frąc (Automobilklub Śląski)
 19. R. Pulkowski – M. Sennik – P. Sennik
  (Automobilklub Kędzierzyńsko – Kozielski )
 20. P. Waśkiewicz – M. Waśkiewicz (Automobilklub Polski)
 21. M. Krzewski – M. Kudła (Automobilklub Mysłowicki)

KOMUNIKATY

https://pzm.pl/news/2018/turystyka/21-rajd-zaglebiowski-relacja

WYNIKI

wyniki RZ 2018
wyniki TNMO ON RZ 2018
wyniki_Zagłębiowski – kluby

GALERIA

PARTNERZY