Mysłowicka Czwórka 2018


1. Podstawowe informacje
2. Lista startowa
3. Komunikaty
4. Wyniki
5. Galeria
6. Patroni medialni
7. Rajd 2012
8. Rajd 2013
9. Rajd 2014
10. Rajd 2015
11. Rajd 2016
11. Rajd 2017

 

PODSTAWOWE INFORMACJE

Automobilklub Mysłowicki zaprasza do udziału w dniu 23 czerwca 2018 r. w międzynarodowym rajdzie turystyczno-nawigacyjnym „Mysłowicka Czwórka”.

Celem imprezy jest promocja popularnych sportów samochodowych w kategorii: turystyka motorowa  i nawigacja samochodowa, promocja regionu śląskiego, a także doskonalenie umiejętności prowadzenia pojazdu i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W czasie trwania imprezy „Mysłowicka Czwórka”, rozegrane zostaną:
6 rudna Nawigacyjnego Pucharu Polski, 5  eliminacja Pucharu Śląska,
3 eliminacja Turystyczno-Nawigacyjnych Mistrzostw Okręgu Katowickiego oraz 3 eliminacja Turystyczno-Nawigacyjnych Mistrzostw Okręgu Osób Niepełnosprawnych.

ZGŁOSZENIA DO IMPREZY:
Udział w imprezie należy zgłosić do 18.06.2018 r przesyłając wypełniony formularz zgłoszenia, na adres elektroniczny: biuro@srv59986.seohost.com.pl, jednocześnie dokonując wpłaty na konto Automobilklubu Mysłowickiego z dopiskiem „Mysłowicka Czwórka”.

Pekao S.A. oddział Mysłowice: 94 1240 4315 1111 0000 5296 3298

Wpisowe wynosi 65 zł od załogi płatne do 18 czerwca 2018. Po tym terminie wpisowe wynosi 75 zł od załogi.

W ramach wpisowego załogi otrzymują ciepły posiłek na mecie rajdu, dokumentację rajdową oraz udział w nagrodach.

Planowany program imprezy:

23 czerwca 2018 sobota

Biuro rajdu, start  i meta: Mysłowice ul. Obrzeżna Północna 24 siedziba Automobilklubu Mysłowickiego   50°15’19.6″N 19°07’58.5″E

08:30 – 09:00     Przyjmowanie załóg w bazie rajdu

09:10 – 09:30 Uroczyste otwarcie imprezy, odprawa techniczna

09:30 – 10:00 SZ próba sprawności kierowania pojazdem 2 przejazdy

09:45 – Start pierwszej załogi na pierwszy etap około 30 km, czas 100 min

10:25 – planowy przyjazd pierwszej załogi na PKC1

10:30 –  Start pierwszej załogi na drugi  etap około 30 km, czas 100 min

12:10 – planowy przyjazd pierwszej załogi na Metę

13:30-14:30        Obiad

12:10 – 15:00      Zwiedzanie Mysłowickiej Giełdy Samochodowej  🙂

15:00     Uroczyste ogłoszenie wyników

INFORMACJE DLA ZAŁÓG:

–     Informacje dla załóg polskich:

Automobilklub Mysłowicki Tel +32 222 28 18  biuro@srv59986.seohost.com.pl

–     Informacje dla załóg zagranicznych:

Maciej Krzewski Tel +48 603 641 333  maciej.krzewski@cumim.pl

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Klasyfikacje zawodników przeprowadzone zostaną zgodnie z obowiązującymi regulaminami. Impreza jest rozgrywana w warunkach normalnego ruchu drogowego, uczestników obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. Kierowca musi posiadać aktualne prawo jazdy oraz ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, a samochód aktualne badanie techniczne. Uczestnicy biorą udział w imprezie na własne ryzyko i zobowiązani są do uregulowania wszelkich szkód wyrządzonych osobom trzecim lub organizatorom. Trasa rajdu została opisana zgodnie ze „Zbiorem zasad opisów tras wykorzystywanych w nawigacyjnych i turystycznych rajdach samochodowych” wersja 2014 oraz standardem opisów tras CEC. Wyniki będą obliczane zgodnie z punktacją obowiązująca w regulaminie, przy użyciu arkusza Excel.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian oraz wydawania dodatkowych komunikatów i zarządzeń.

LISTA STARTOWA

 1. M. Lutek – M. Wojtkowiak (AMysłowicki)
 2. Z. Klasova – M. Klasa (AMK Hlucin)
 3. R. Kurasiewicz – T. Kurasiewicz (AMysłowicki)
 4. Z. Daniel – J. Sobczyk (AMysłowicki)
 5. P. Hajduk – M. Brzóska (AMysłowicki)
 6. W. Puk – M. Parysek (AWielkopolski)
 7. P. Miszczak – A. Ekiel (APolski)
 8. G. Hyrja – B. Hyrja (AMysłowicki)
 9. E. Jeżewska – B. Bątorek (AMysłowicki)
 10. L. Radomski – W. Sokołowski (OSA Opole)
 11. B. Parafiniuk – M. Binder (ABialskopodlaski)
 12. M. Pańka – M. Czmielewski (OSA Opole)
 13. W. Sikora – G. Trębacz (AŚląski)
 14. A. Kudła – G. Morawiec (AŚląski)
 15. W. Płachetka – M. Mroskowiak (niezrzeszeni)
 16. A. Nitecki – M. Nitecka (AMysłowicki)

KOMUNIKATY / MATERIAŁY

START I META_2
itinerer odc. 1
itinerer odc. 2
wzorzec odc.1
wzorzec odc. 2
przejazd odc. 1
przejazd odc. 2
plan K
mapa 1
mapa 2

WYNIKI

6 runda NPP-M4-kl.generalna
6 runda NPP-M4-kl.prób sprawności
wyniki M4, 3 el. TNMO, TNMO ON
wyniki-debiutanci-M4

GALERIA

 

PATRONI MEDIALNI / PARTNERZY