Rajd Turystyczno-Nawigacyjny Szwendaczek 2015


1. Podstawowe informacje
2. Lista zgłoszeń
3. Wyniki
4. Galeria
5. Sponsorzy

PODSTAWOWE INFORMACJE

plakat Szwendaczek

TURYSTYCZNY RAJD RODZINNY „SZWENDACZEK”
5 WRZEŚNIA 2015
VIII rundzie Nawigacyjnego Pucharu Polski

VI rundzie Pucharu A-4, którego sponsorem jest firma Stalexport Autostrada Małopolska S.A.
IV runda Pucharu Śląska
III rundzie Turystyczno-Nawigacyjnych Mistrzostw Okręgu

Patronat honorowy nad imprezą objął Prezydent Miasta Mysłowice Edward Lasok.

Przebieg i charakter zawodów:
Impreza przeprowadzona będzie zgodnie z regulaminem Nawigacyjnego Pucharu Polski. Zapraszamy wszystkich, którzy brali już udział w podobnych imprezach oraz tych, którzy dotychczas nie uczestniczyli
w rajdach turystycznych. Równolegle z rajdem nawigacyjnym dla osób początkujących odbędzie się impreza łącząca elementy harcerskich podchodów i gry terenowej, czyli tzn. questing – turystyka motorowa
z zagadkami.

Impreza składa się z 2 odcinków o łącznej długości około 70 km i jednej próby kierowania pojazdem. W trakcie imprezy uczestnicy odpowiadają na pytania testowe: turystyczno-krajoznawcze (ze znajomości zwiedzanych obiektów) oraz ze znajomości z przepisów Ustawy prawo o ruchu drogowym oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

Kierownictwo
Komandor rajdu: Przemysław Hajduk

Komandor ds. trasy Mateusz Krzewski
Weryfikator: Michał Brzóska

Przewidywany program imprezy:
9.00 – 9.55 Przyjmowanie załóg w miejscu startu

Muzeum Śląskie w Katowicach, ul. Dobrowolskiego 1 (górny parking B)
10.00 Otwarcie Imprezy i odprawa zawodników
10.10 Zwiedzanie Muzeum Śląskiego
11.30 Start pierwszej załogi do pierwszego odcinka
13.00 Planowany przyjazd na metę pierwszego odcinka, próba kierowania pojazdem
15.30 Planowany przyjazd na metę pierwszej załogi
15.45-16.30 Obiad i wywieszenie prowizorycznych wyników
16.45 Wręczenie nagród i zakończenie rajdu
Organizator zastrzega sobie prawo odstępstwa czasowego od zaplanowanego programu (ze względu na ilość startujących załóg, utrudnienia w przejeździe trasy, itp.)

Zgłoszenia i biuro rajdu:
Zgłoszenia oraz wszelkie informacje są przyjmowane (udzielane)
w siedzibie Automobilklubu Mysłowickiego przy ulicy Obrzeżnej Północnej 24. Tel. 32 222-28-18 codziennie (Pn-Pt) od godz. 7.30 do 15.30
lub e-mailem: biuro@srv59986.seohost.com.pl
Termin zgłoszeń upływa 2 września 2015.

Wpisowe:
Koszt uczestnictwa wynosi 60 zł od załogi (kierowca + pilot). W jego ramach załoga otrzymuje materiały rajdowe, wstęp do obiektów turystycznego, posiłek na mecie rajdu oraz upominki u puchary dla najlepszych. W przypadku uczestnictwa osób towarzyszących wpisowe wynosi dodatkowo 30 zł/os.

Dla członków Automobilklubu Mysłowickiego wpisowe 50 zł od załogi.

Postanowienia końcowe:
Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizator i kierownictwo imprezy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe lub spowodowane zarówno przez uczestników jak
i osoby trzecie w czasie trwania imprezy.

Rajd jest rozgrywany w warunkach normalnego ruchu drogowego, uczestników obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów Ustawy prawo o ruchu drogowym oraz podporządkowania się poleceniom Organizatora. Kierowca musi posiadać aktualne prawo jazdy, a samochód ma być w pełni sprawny technicznie (aktualny dowód rejestracyjny oraz ubezpieczenie OC i NNW). Oprócz załogi (kierowca i pilot) w imprezie mogą brać udział osoby towarzyszące (z wyjątkiem próby sprawności).

Impreza jest współfinansowana ze środków przyznanych przez Gminę Mysłowice.

LISTA ZGŁOSZEŃ
 1. Marcin Lutek – Monika Wojtkowiak (Automobilklub Mysłowicki)
 2. Monika Ciupka – Roman Sosada (Automobilklub Kędzierzyńsko-Kozielski)
 3. Zbigniew Daniel – Jacek Sobczyk (Automobilklub Mysłowicki)
 4. Dominik Wilk – Łukasz Adamik (niezrzeszeni)
 5. Robert Hajnsz – Patrycja Lizut (niezrzeszeni)
 6. Dawid Fica – Łukasz Lutek (niezrzeszeni)
 7. Marek Szorek – Agata Wojtkowiak (niezrzeszeni)
 8. Michał Mokrzański – Dagmara Jambrożek (niezrzeszeni)
 9. Mariusz Parysek – Ewa Parysek (Automobilklub Wielkopolski)
 10. Lech Radomski – Wacław Sokołowski (OSA Opole)
 11. Arkadiusz Nitecki – Magdalena Danilewicz (Automobilklub Śląski)
 12. Marek Słota – Artur Rak (Automobilklub Śląski)
 13. Tomasz Czempas– Filip Kocerba (Automobilklub Śląski)
 14. Grzegorz Kocerba – Bożena Kocerba (Automobilklub Śląski)
 15. Grażyna Trębacz – Urszula Bogdal (Automobilklub Śląski)
 16. Andrzej Kudła – Małgorzata Morawiec (Automobilklub Śląski)
 17. Bartosz Hyrja – Gabriela Hyrja (Automobilklub Mysłowicki)
 18. Anna Białek – Maciej Krzewski (Automobilklub Mysłowicki)
 19. Rafał Kurasiewicz – Tomasz Kurasiewicz (Automobilklub Mysłowicki)

WYNIKI

wyniki turystyczny rajd rodzinny Szwendaczek

Dla osób zainteresowanych dołączamy prawidłowe przejazdy trasy nawigacyjnej:
Odcinek 1 – nawigacja
odcinek 2 – nawigacja

GALERIA

SPONSORZY

Urząd Miasta Mysłowice

myslowice_herb

 

 

 

 

 

Polski Związek Motorowy

logo-pzm

 

 

 

 

Stalexport Autostrada Małopolska S.A.

logo_wersja podstawowa A4 300dpi CMYK