Zebranie Zarządu


25 marca o godz. 16.00 odbędzie się posiedzenie Zarządu Automobilklubu Mysłowickiego.
Przewidywany porządek posiedzenia:

  1. Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania Zarządu
  2. Zatwierdzenie sprawozdania z realizacji celów statutowych za rok 2013
  3. Omówienie sytuacji finansowej na dzień 31.12.2013 r
  4. Zatwierdzenia planów pracy oraz preliminarza budżetowego na rok 2014
  5. Sprawy członkowskie – ustosunkowanie się do otrzymanego pisma w sprawie zalegania z opłatą składki za rok 2013
  6. Wybór pełnomocnika na WZA Ameks ISA w Mysłowicach
  7. Wolne wnioski