Zebranie Zarządu


5 czerwca 2014 r o godz. 16.00 odbędzie się posiedzenie Zarządu Automobilklubu Mysłowickiego.
Przewidywany porządek posiedzenia:

  1. Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania Zarządu
  2. Ogłoszenie o zamkniętej subskrypcji nowych akcji Ameks ISA w Mysłowicach
  3. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów połączonego z corocznym Sprawozdawczym Walnym Zebraniem Delegatów
  4. Wolne wnioski