Zaproszenie


 Na podstawie   §35, §31, §24 i §28 Statutu Zarząd Automobilklubu Mysłowickiego zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów połączone ze Sprawozdawczym Walnym Zebraniem Delegatów Automobilklubu Mysłowickiego, które odbędzie się 26 czerwca 2014 rok w Restauracji Karczma w Mysłowicach przy ulicy Obrzeżnej Północnej 24.

Początek zebrania w pierwszym terminie o godzinie 16.00;  w drugim terminie tego samego dnia o godzinie 16.30  bez względu na ilość obecnych.

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad przez Prezesa Automobilklubu Mysłowickiego.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
3. Powołanie Sekretarza.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów połączonego ze Sprawozdawczym Walnym Zebraniem Delegatów.
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Przyjęcie porządku obrad.
8. Wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej
9. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności statutowej i finansowej.
10. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z działalności.
11. Dyskusja nad sprawozdaniami.
12. Zamknięcie obrad.