Wybory uzupełniajace do Komisji Rewizyjnej


Zarząd Automobilklubu Mysłowickiego zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o przesłanie do dnia 22 kwietnia 2014 r. propozycji kandydata(tki) do Komisji Rewizyjnej.  Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad działalnością Klubu.

Zgłoszenia można przesyłać pocztą elektroniczną biuro@srv59986.seohost.com.pl lub listownie na adres siedziby Automobilklubu Mysłowickiego (liczy się data wpływu).