Warsztaty z rzeczoznawcą


W dniu 14 września w siedzibie naszego klubu odbyły się kolejne warsztaty z cyklu Spotkanie z Rzeczoznawcą. Tym razem tematem spotkania były aspekty związane z rekonstrukcją wypadków drogowych. Omawiając sposób odtwarzania przebiegu kolizji drogowej Maciej Krzewski zwrócił uwagę na poszczególne etapy przebiegu wypadku drogowego, kładąc nacisk na możliwość jego uniknięcia lub zmniejszenia skutków, na każdym etapie. Omówił również różne przyczyny powstawania wypadków, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków polegających na potrąceniu pieszego.