Warsztaty z pierwszej pomocy w Jaworznie


W dniach 27, 28, 29.03.2017r., M.Ciołczyk (Instruktor Ratownictwa Drogowego PZM) przeprowadził warsztaty z pierwszej pomocy w Szkole Podstawowej nr 16 w Jaworznie.
Temat: przypomnienie z ubiegłego roku oceny stanu poszkodowanego, pozycja boczna oraz resuscytacja krążeniowo-oddechowa połączona z ćwiczeniami praktycznymi.
Źródło: http://www.sp16.jaworzno.edu.pl/