Warsztaty z pierwszej pomocy


27 października odwiedziliśmy razem z Ratownikiem Medycznym Dzienny Dom Pobytu Senior Wigor w Mysłowicach. Przeprowadzone warsztaty na temat zasad udzielania pierwszej pomocy w przypadku osoby przytomnej oraz nieprzytomnej spotkały się z dużym zainteresowaniem. Uczestnicy zostali zapoznani z prawidłowym zachowaniem w obu sytuacjach przy pomocy manekina Ambu Man. Prowadzący przedstawił i omówił także działanie defibrylatora AED. Dziękujemy za zaproszenie i aktywne uczestnictwo podopiecznych w spotkaniu.