Warsztaty z pierwszej pomocy


Kolejne warsztaty z pierwszej pomocy odbyły się w Szkole Podstawowej nr 5 im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi. Uczniowie klas VII poznali podstawowe zasady zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia oraz zapoznali się z techniką wykonywania resuscytacji krążeniowo – oddechowej na manekinie z użyciem defibrylatora. Zajęcia poprowadził Ratownik Medyczny  Marcin Krzewski.
https://www.facebook.com/sp5.czeladz/photos/pcb.1420735291389722/1420735068056411/?type=3&theater