Warsztaty z pierwszej pomocy


W listopadzie na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Mysłowicach odbywają się warsztaty z pierwszej pomocy, które mają na celu oswojenie dzieci z ideą pomagania i skupiają się na nauce praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy w przypadku krwawień, złamań bądź ciała obcego w drogach oddechowych.
Kolejne spotkanie już 18 listopada.

First aid kit