Warsztaty w Mikołowie


17 maja 2017 odbyły się warsztaty z pierwszej pomocy w Zespole Szkół nr 2 Specjalnych w Mikołowie.

Uczestnicy wykazali ogromną wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy w przypadku krwawienia oraz postępowania z osobą nieprzytomną. Gratulujemy!