Ucz się bo warto!


?????????????????Od marca będziemy realizować pilotażowy projekt pod nazwą: Edukacja zdrowotna wśród dzieci i młodzieży w wybranych szkołach  z Mysłowic. Hasłem przyświecającym akcji jest: Ucz się bo warto!
Projekt jest  współfinansowany ze środków Gminy Miasto Mysłowice.

Naszymi adresatami jest grupa dzieci i młodzieży w wieku 7-16 lat  z wybranych  szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Mysłowic. Zajęcia z zakresu nauczania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia będziemy prowadzić w kilku poziomach:

  • I poziom (dzieci w wieku 6–8 lat) – czas trwania 45 min (temat: poszkodowany nieprzytomny),
  • II poziom (dzieci w wieku 8-12 lat) – czas trwania 45 min (tematy: krwawienie, zadławienie, podejrzenie zawału serca),
  • III poziom (dzieci w wieku 12-16 lat) – czas trwania 90 min (temat: zatrzymanie pracy serca).

Zadanie  realizowane będzie w postaci wykładu, pokazów i ćwiczeń praktycznych z wykorzystaniem profesjonalnych manekinów, sztucznych ran, środków i materiałów opatrunkowych.

Każdy uczestnik szkolenia wykonujący czynności ratownicze otrzyma niezbędne środki ochrony osobistej oraz środki i materiały opatrunkowe.

Wkrótce bliższe informacje!