Ucz się bo warto – defibrylator ratuje życie.


Ucz się bo warto - Dziennik Zachodni 26 lutego 2016 rZaproszenia do udziału w projekcie zostały rozesłane – czekamy na pierwsze zgłoszenia.

Proponowana tematyka warsztatów w szkołach podstawowych:
poszkodowany nieprzytomny (cele dydaktyczne: jak wezwać pomoc, metody udrażniania dróg oddechowych oraz sprawdzenia oddechu, pozycja bezpieczna) – czas trwania 45 min
krwawienie (cele dydaktyczne: jak postępować z osobą, u której wystąpiło krwawienie) – czas trwania 45 min
zadławienie (cele dydaktyczne: jak zachęcić poszkodowanego, który się dławi do kaszlu, jak wykonać uderzenia w plecy oraz uciśnięcia nadbrzusza) – czas trwania 45 min
podejrzenie zawału serca (cele dydaktyczne: jak rozpoznać wczesne objawy zawału serca) – czas trwania 45 min

W  szkołach gimnazjalnych będziemy kontynuować zajęcia z resuscytacji krążeniowo-oddechowej osoby dorosłej wzbogacone o praktyczne ćwiczenia z użyciem defibrylatora AED.

Zajęcia odbywać się będą w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Dofinansowanie realizacji programów z zakresu promocji zdrowia, promocji honorowego krwiodawstwa, edukacji zdrowotnej”. Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miasto Mysłowice.