Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym


29 kwietnia po raz kolejny na terenie Hali Widowisko-Sportowej odbył się etap powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych i gimnazjalnych. Celem Turnieju było działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej w szczególności poprzez:

  • popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,
  • popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy,
  • popularyzowanie roweru, jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.

Z mysłowickich szkół podstawowych i gimnazjów aż 76 rowerzystów uczestniczyło w Turnieju.

Najlepszy wynik, w kategorii szkół podstawowych, uzyskała Szkoła Podstawowa nr 16 w składzie: Natalia Szlachta, Kacper Giertuga, Kosma Rduch i Joanna Raczyńska. W kategorii gimnazjów najlepiej spisała się drużyna z Gimnazjum nr 2 z Bartłomiejem Łuczakiem, Damianem Walczakiem i Mateuszem Pastusińskim.

W kategorii podstawówek kolejne miejsca wywalczyli reprezentanci SP nr 9 i nr 15, a gimnazjów: Gimnazjum nr 5 i nr 6.

Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął Prezydent Miasta Mysłowice Edward Lasok.

Głównym organizatorem obchodów jest Komenda Miejska Policji Wydział Ruchu Drogowego w Mysłowicach.

Partnerzy: Urząd Miasta Mysłowice, Mysłowicki Automobilklub oraz Iwona Włosek. Sponsorem napojów dla uczestników była firma Selgros Cash and Carry.