Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego


5 kwietnia odbyła się eliminacja powiatowa Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Turniej składa się z trzech części: pierwszej teoretycznej sprawdzającej znajomość przepisów ruchu drogowego oraz dwóch praktycznych: jazda rowerem po torze sprawności oraz znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy.
Organizatorzy: Urząd Miasta Mysłowice, Komenda Miejska Policji oraz Automobilklub Mysłowicki.
http://www.myslowice.pl/page/1116,aktualnosci.html?id=2895
http://myslowice.slaska.policja.gov.pl/k16/ruch-drogowy/z-mlodym-kierowca-w-dr/199235,TurniejBRDw-Myslowicach.html