Spotkanie z rzeczoznawcą


W dniu 2 września w siedzibie klubu, w ramach cyklu warsztatów odbyło się Spotkanie z Rzeczoznawcą. Tematem spotkania była likwidacja szkód komunikacyjnych, a poprowadził je Maciej Krzewski, który jest rzeczoznawcą motoryzacyjnym stowarzyszenia Poleksmot w Katowicach.
W trakcie zajęć omówiono zasady likwidacji szkód komunikacyjnych w samochodach, w szczególności.:
– różnice pomiędzy likwidacją szkód z OC i AC,
– kwestie związane z samochodem zastępczym,
– kwestie związane z nieprawidłowościami w procesie likwidacji szkód przez towarzystwa ubezpieczeniowe,
– role i możliwości wsparcia poszkodowanych przez niezależnych rzeczoznawców motoryzacyjnych.