Regulaminy na sezon 2023 zatwierdzone !!!


Główna Komisja Sportów Popularnych i Turystyki zatwierdziła następujące dokumenty na 2023 rok, które będą obowiązywały podczas organizacji naszych rajdów turystycznych i nawigacyjnych:
– Regulamin Turystycznych Motorowych Mistrzostw Polski
– Regulamin Turystycznego Pucharu Polski
– Regulamin Nawigacyjnych Samochodowych Mistrzostw Polski
Wszystkie dokumenty znajdują się na stronie PZM
https://www.pzm.pl/turystyka/regulaminy
– Zbiór zasad opisów tras wykorzystywanych w nawigacyjnych i turystycznych rajdach samochodowych (wersja 2023) https://pzm.pl/kodyfikacja-2023