Rajd SOWA 2020


6 grudnia Opolskie Stowarzyszenie Automobilistów zorganizowało kolejny Konkurs polegający na przejechaniu rajdu w formie internetowej – SOWA 2020. Zgłoszeni uczestnicy otrzymali na e-maila itinerery 2 odcinków (czas trwania każdego – 10 minut). Po rozwiązaniu danego odcinka (dojechaniu do mety) należało wykaz wiz odesłać do organizatora. Punktacja była liczona zgodnie z Regulaminem NSMP PZM i Regulaminem CEC. Automobilklub Mysłowicki reprezentowali następujący zawodnicy, którzy zajęli kolejno:
VIII miejsce –  M. Krzewski
XIII miejsce – B. Bątorek i E. Jeżewska