Pokaz prewencyjny „Prędkość i hamowanie”


W piątek 18 czerwca Automobilklub Mysłowicki we współpracy z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach przeprowadził kolejny pokaz prewencyjny w ramach projektu pn. “Prędkość i hamowanie”. Wydarzenie odbyło się przy pomocy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i Straży Miejskiej w Mysłowicach. Do udziału zaproszono podopiecznych Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Radość” w Mysłowicach. Pokaz odbył się na ulicy Obrzeżnej Północnej, na wysokości Giełdy Samochodowej. Część teoretyczną poprowadził Maciej Krzewski (Prezes Automobilklubu Mysłowickiego, rzeczoznawca samochodowy). Podczas części praktycznej Przemysław Hajduk zaprezentował przejazd samochodem oraz hamowanie przy różnych prędkościach.  Zwróciliśmy również uwagę na zmiany przepisów ruchu drogowego związane z bezpieczeństwem pieszych, które weszły w życie 1 czerwca br. zgodnie z Ustawą z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym:
– nowe regulacje nadają pieszemu wchodzącemu na przejście dla pieszych pierwszeństwo przed pojazdem (za wyjątkiem tramwaju), ale nie zwalniają pieszego z obowiązku zachowania szczególnej ostrożności podczas wchodzenia i przechodzenia przez jezdnię lub torowisko oraz korzystania z przejścia dla pieszych. W dalszym ciągu zabrania się także pieszemu wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych,
– ważną zmianą dla pieszego jest zakaz korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko w sposób, który prowadzi do  ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych.