Pierwsza pomoc dla Seniora


Za nami kolejne warsztaty z pierwszej pomocy w ramach projektu „Pierwsza pomoc dla Seniora”.

Zajęcia składają się z części teoretycznej oraz praktycznej. Tematem wykładów są:

  • czynniki ryzyka chorób układu krążenia,
  • rozpoznanie podstawowych objawów w przypadku: bólu w klatce piersiowej, udaru oraz postępowania w przypadku zatrzymania akcji serca.

Poza częścią teoretyczną wszyscy zainteresowani mogę praktycznie przećwiczyć użycie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych AED.

Dotychczas gościliśmy w:

  • Dziennym Domu Seniora-Wigor w Mysłowicach (14 czerwca)
  • Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Sosnowcu (18 lipca)
  • Klubie Seniora SM „Górnik” w Jaworznie (27 lipca)

Od maja realizujemy zadanie z zakresu zdrowia publicznego „Wsparcie działań promujących zdrowie poprzez organizację spotkań dotyczących profilaktyki chorób układu krążenia oraz nauki pierwszej pomocy ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku senioralnym”.

Zadanie jest dofinansowane z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego.