Ogólnopolskie Szkolenie Organizatorów Turystyki Caravaningowej


4 marca w siedzibie PZM Katowice odbyło się ogólnopolskie szkolenie organizatorów turystyki caravaningowej PZM st. „O” i „P” z udziałem 5 członków Automobilklubu Mysłowickiego. Przypominamy, że stopień okręgowy „O” uprawnia do pełnienia wszystkich funkcji wymaganych przy organizacji imprez turystyki caravaningowej tj. Komandora/Dyrektora, v-ce Komandora/v-ce Dyrektora, Kierownika biura, Kwatermistrza imprezy caravaningowej o randze okręgowej. Stopień „P” Organizatora Turystyki Caravaningowej PZM uprawnia do pełnienia wszystkich funkcji związanych z organizacją i przeprowadzaniem wszystkich imprez Turystyki Caravaningowej organizowanych przez PZM.
Foto: Facebook ZO PZM Katowice