Młodzi uczą się udzielać pierwszej pomocy.


Kolejne zajęcia w ramach edukacji zdrowotnej wśród dzieci i młodzieży za nami. Tym razem gościliśmy w Szkole Podstawowej nr 1. Podczas warsztatów 43 osoby z poszczególnych klas uczyły się jak postępować z osobą nieprzytomną, jak zatamować krwawienie. Uczestnicy świetnie poradzili sobie w roli młodych ratowników.

First aid. Artificial breath. Isolated 3D image