„Młody Ratownik”


Żyda nie mierzy

21 maja współorganizowaliśmy turniej „Młody Ratownik”. Przebiegał w dwóch etapach. W pierwszym zawodnicy odpowiadali na pytania teoretyczne dotyczące podstaw udzielania pierwszej pomocy. Druga część rywalizacji polegała na praktycznym udzieleniu pomocy osobom będącym w stanie zagrożenia życia i zdrowia. W tej części drużyny wykazywały się umiejętnością wykonywania resuscytacji krążeniowo–oddechowej, unieruchamiania złamanych kończyn, opatrywania ran.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Zapraszamy do obejrzenie relacji z turnieju:
http://www.itvm.pl/index.php/wydarzenia-2/item/4228-hala-pelna-ratownikow-mlody-ratownik-2015

http://www.gimnazjum6myslowice.szkolnastrona.pl/a,79,ii-miedzyszkolny-turniej-pierwszej-pomocy-przedmedycznej-mlody-ratownik