Kolejne warsztaty za nami


11 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 14 w Mysłowicach odbyły się kolejne warsztaty z pierwszej pomocy. Tematem była pierwsza pomoc w przypadku zranienia, krwotoku. Zajęcia poprowadził ratownik medyczny Ł.Markiercki ERMED.

Organizatorzy: st.insp. Magdalena Kawka-Nowatkowska i mł. specjalista Beata Kostrzewa Straż Miejska w Mysłowicach.