Działania profilaktyczne w tematyce BRD


Automobilklub Mysłowicki wraz z Komendą Miejską Policji Wydział Ruchu Drogowego a także przy współpracy Urzędu Miasta przeprowadzili 5 maja działania profilaktyczne przy ulicy Hlonda w Mysłowicach polegające na przygotowaniu na ulicy 10 metrowych strzałek informujących o zakazie parkowania. Celem akcji była poprawa bezpieczeństwa w rejonie przejść dla pieszych, które znajdują się w pobliżu szkoły podstawowej nr 13. Dodatkowo  Policjanci przypominali kierującym o obowiązku parkowania pojazdów w odległości większej niż 10 metrów. Organizatorzy planują rozszerzyć akcje o kolejne ulice w Mysłowicach nie tylko w pobliżu szkół, co będzie mogło pomóc ograniczyć łamanie przepisów przez kierujących.
https://myslowice.policja.gov.pl/k16/informacje/wiadomosci/336525,Wspolne-dzialania-policji-i-Automobilklubu-Myslowickiego-na-rzecz-bezpieczenstwa.html