Centralne Szkolenie Organizatora Sportu Popularnego PZM


19 lutego GKSPiT zorganizowała szkolenie OSP stopnia „O” i „P” podczas którego omówione zostały zasady tworzenia rajdów turystycznych i nawigacyjnych, aktualne regulaminy oraz najczęstsze niedociągnięcia, które są obserwowane na imprezach. Organizatorzy imprez reprezentujący Automobilklub Mysłowicki również wzięli udział w spotkaniu w trybie online w celu przedłużenia swoich uprawnień.
Wszystkie bieżące informacje znajdują się w komunikacie GKSPiT
https://pzm.pl/…/komunikat-nr-1012023-regulaminy
Dodatkowo dla początkujących organizatorów szkolenie stopnia „A” odbędzie się 4 marca.