Automobilklub Mysłowicki we władzach Zarządu Okręgowego PZM w Katowicach


25 marca 2023 roku w Hotelu Gorczowski w Chorzowie, Zarząd Okręgowy PZM w Katowicach przeprowadził Okręgowy Zjazd Delegatów, na którym Delegaci wyznaczeni przez Automobilkluby i Kluby ZO PZM Katowice wybrali władze okręgu.
Nowym Prezesem Zarządu Okręgowego został Grzegorz Wróbel.
W skład nowego Zarządu ZO PZM Katowice weszli również członkowie Automobilklubu Mysłowickiego:  Anna Kupis-Szreniawska (wybrana dodatkowo na Delegata na Walne Zgromadzenie Delegatów PZM) oraz Adam Wincowski.
Cały skład przedstawia się następująco:

 • Bartłomiej Gorajczyk
 • Marcin Kanik
 • Anna Kupis-Szreniawska
 • Łukasz Maletz
 • Leszek Mielczarek
 • Radomir Motyl
 • Krzysztof Mrozek
 • Adam Szczerba
 • Jacek Trochimowicz
 • Bartłomiej Urbański
 • Adam Wincowski
 • Justyna Zientek