Akcja Maski anty taryfowe * zrealizowana


W tych trudnych czasach od naszych zachowań zależy bezpieczeństwo nasze, naszych bliskich ale również niewinnych postronnych osób.  Dlatego apelujemy o zachowanie zaleceń zmierzających do wygaszenia epidemii.

Nie dajmy sobie wlepić TARYFY !!!
Jest jeszcze wiele rajdów do przejechania i wygrania !!!

Cały czas żyjemy nadzieją, że uda nam się jeszcze w tym roku spotkać na rajdowych trasach. Póki co, aby pomóc członkom Klubu w walce z wirusem, Klub zakupił 250 maseczek, które zostały bezpłatnie rozesłane do osób, które wyraziły taką chęć. Z dobrych źródeł wiemy, że są już przez nich użytkowane 🙂 Jesteśmy pewni, że pomogą one przetrwać Wam ten trudny okres.

A.Czaicka-Jaklewicz, D.Jaklewicz-członkowie AM

Życzymy wszystkim zdrowia i pamiętajcie: NIE DAJCIE SIĘ WYKLUCZYĆ.
Spotykamy się wszyscy na pierwszym rajdzie po pandemii.

PS  Nie wszyscy mają to szczęście, że są członkami Automobilklubu Mysłowickiego i muszą się męczyć.

M. Krzewski