Turystyka i nawigacja

Zgodnie z obowiązującym statutem Komisja realizuje następujące cele statutowe:

  • organizowanie zawodów i rajdów turystyki motorowej,
  • udział w krajowych i międzynarodowych zawodach sportowych oraz w krajowych     i zagranicznych imprezach turystyczno-motorowych,
  • rozwijanie sportu motorowego i szkolenia sportowego,
  • propagowanie turystyki motorowej.