Warsztaty z pierwszej pomocy


10 września  w  Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Katowicach spotkaliśmy się z Seniorami aby porozmawiać na temat zasad udzielania pierwszej pomocy w przypadku osoby nieprzytomnej. Uczestnicy zostali zapoznani z prawidłowym zachowaniem w takiej sytuacji przy pomocy manekina Ambu Man oraz defibrylatora AED. Dziękujemy za zaproszenie i aktywne uczestnictwo podopiecznych w spotkaniu.