Etap powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym


4 kwietnia 2019 odbyła się eliminacja powiatowa Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
Turniej składał się z trzech części: pierwszej teoretycznej sprawdzającej znajomość przepisów ruchu drogowego oraz dwóch praktycznych: jazda rowerem po torze sprawności oraz znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy za której przeprowadzenie odpowiedzialny był Automobilklub Mysłowicki. Przygotowano oddzielne zadania dla uczniów, w zależności od grup wiekowych. Współorganizatorami turnieju byli: Urząd Miasta Mysłowice oraz Wydział ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach.
https://itvm.pl/n/wydarzenia/04/05/bezpieczni-w-ruchu-drogowym/
http://myslowice.slaska.policja.gov.pl/k16/informacje/wiadomosci/257693,Miejskie-eliminacje-Turnieju-BRD.html