Kontynuacja zajęć z pierwszej pomocy


W ramach współpracy ze Strażą Miejską w Mysłowicach odbyły się kolejne warsztaty z pierwszej pomocy w Szkole Podstawowej nr 5 w Mysłowicach. Ich tematem była pierwsza pomoc w przypadku zranienia, krwotoku. Zajęcia poprowadził ratownik medyczny Ł.Markiercki ERMED.

Organizatorzy: st.insp. Magdalena Kawka-Nowatkowska i mł. specjalista Beata Kostrzewa Straż Miejska w Mysłowicach.

http://www.sm.myslowice.pl/?p=12544#more-12544