2 OK Rally SKJS/KJS


13 kwietnia na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego odbył się 2.OK Rally – SKJS/KJS.
Impreza składała się z 2 sekcji. Na trasie zlokalizowanych było 6 prób sprawnościowych poprzedzonych PKC.
Załoga reprezentująca Automobilklub Mysłowicki zajęła I miejsce w klasie oraz IV w klasyfikacji generalnej :
Michał Brzóska
Joanna Brzóska-Duda