ZEBRANIE ZARZĄDU


26 listopada w siedzibie Automobilklubu Mysłowickiego o godz. 16.00 odbędzie się zebranie Zarządu.

Porządek obrad:

1. Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania Zarządu
2. Omówienie realizacji celów statutowych w roku 2015
3. Przygotowanie do Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Automobilklubu Mysłowickiego
4. Wolne wnioski