Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków


Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Automobilklubu Mysłowickiego w dniu 21 listopada 2023 roku wybrało poniższy skład Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej na lata 2023-2027:

✅ Prezes Zarządu – Anna Kupis-Szreniawska

✅ Wiceprezes Zarządu – Przemysław Hajduk

✅ Skarbnik – Michał Brzóska

✅ Sekretarz – Wojciech Żak

✅ Przewodniczący Komisji ds. Caravaningu – Jan Klos

✅ Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Bogumiła Żak

✅ Sekretarz – Joanna Brzóska – Duda

✅ Członek – Bartosz Hyrja

Bardzo dziękujemy za zaufanie okazane nam od uczestników zebrania i życzę wszystkim wybranym owocnej współpracy !