Ucz się bo warto – defibrylator ratuje życie.


Po raz kolejny będziemy realizować projekt edukacyjny pod nazwą: Edukacja zdrowotna wśród dzieci i młodzieży w wybranych szkołach z Mysłowic. W tym roku zajęcia zostaną rozszerzone o naukę obsługi defibrylatora. Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miasto Mysłowice. Zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach.

image description