Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego


12 marca 2014 roku  na terenie Hali Widowiskowo-Sportowej MOSiR
w Mysłowicach odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla szkół podstawowych i gimnazjalnych.

CELE
Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci
i młodzieży szkolnej poprzez:
–   popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,
–   kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu,
–   popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
–   popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu,
–   inspirowanie uczniów i nauczycieli do pracy u podstaw na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

ORGANIZATORZY
Organizatorami byli Komenda Miejska Policji w Mysłowicach, Urząd Miasta Mysłowice, Automobilklub Mysłowicki oraz Stowarzyszenie Bezpieczne Miasto.

PRZEBIEG KONKURSU
Turniej przebiegał w dwóch kategoriach wiekowych – Szkoły Podstawowe
i Gimnazja.
Konkurs składał się trzech etapów: test sprawdzający znajomość  przepisów ruchu drogowego zasad poruszania się po drodze jako rowerzysta, pierwszej pomocy oraz pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach, udzielanie pierwszej pomocy  osobie nieprzytomnej oraz konkurencji rowerowej:
tor przeszkód.

WYNIKI ORAZ NAGRODY

Klasyfikacja drużynowa szkół podstawowych:
I miejsce – SP nr 5
II miejsce – SP nr 9
III miejsce – SP nr 6

Klasyfikacja drużynowa szkół gimnazjalnych:
I miejsce – Gimnazjum nr 6
II miejsce – Gimnazjum nr 2
III miejsce – Gimnazjum nr 5

Klasyfikacja indywidualna:
najlepszy zawodnik – ŁUKASZ STACHOŃ – SP nr 9
najlepsza zawodniczka – MARTA BEDNAREK – SP nr6

Serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom i życzymy powodzenia na kolejnym etapie Ogólnopolskiego Turnieju BRD.

Zachęcamy do przeczytania relacji:
http://www.myslowice.slaska.policja.gov.pl/k16/informacje/wiadomosci/109256,Turniej-BRD-w-Myslowicach.html
http://www.myslowice.pl/page/1116,aktualnosci.html?id=919