Pierwsze zajęcia za nami


Cykl warsztatów z pierwszej pomocy rozpoczęliśmy od spotkania z szóstoklasistami z Zespołu Szkół – Szkoła Podstawowa nr 13 w Mysłowicach.
Tematem była pierwsza pomoc w przypadku zranienia, krwotoku.
Zajęcia poprowadził ratownik medyczny Ł.Markiercki ERMED.

Organizatorzy: st.insp. Magdalena Kawka-Nowatkowska i mł. specjalista Beata Kostrzewa Straż Miejska w Mysłowicach

http://www.sm.myslowice.pl/?p=12354