Formularz zgłoszenia – 3 Grand Prix Silesia Classic Kart 3-4.08.2024


Uruchamiamy formularz zgłoszeniowy do 3 Grand Prix Silesia Classic Kart.

Nowością względem lat poprzednich jest fakt, iż w ramach opłaty wpisowej uczestnik automatycznie otrzymuje polisę ubezpieczeniową OC oraz NNW na czas trwania imprezy. Już nie trzeba samemu szukać ubezpieczenia i analizować Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. My już o to zadbaliśmy.

Link do formularza zgłoszeniowego:

https://forms.gle/tghttSPXXtE3BVN2A

Wpisowe wynosi 550 zł od uczestnika. Jeżeli uczestnik będzie startował w więcej niż jednej kategorii powinien dopłacić 100 zł za każdą następną kategorię.

Wpisowe należy wpłacić na konto Automobilklubu Mysłowickiego:

Bank Pekao S.A. o/Mysłowice,

nr konta: 94 1240 4315 1111 0000 5296 3298

Tytuł płatności: Wpisowe 3 Grand Prix Silesia Classic Kart (imię i nazwisko).

Uwaga! Wpisowe nie podlega zwrotowi!

PRAWIDŁOWE ZGŁOSZENIE STANOWI WYPEŁNIENIE I WYSŁANIE PONIŻSZEGO FORMULARZA ORAZ OPŁACENIE WPISOWEGO DO DNIA 26.07.2024R. (DECYDUJE DATA ZAKSIĘGOWANIA WPŁATY NA KONCIE KLUBU). ZGŁOSZENIE PO 26.07.2024R. JEST MOŻLIWE PO OPŁACENIU WPISOWEGO W WYSOKOŚCI 1100ZŁ + 100ZŁ ZA KAŻDĄ DODATKOWĄ KATEGORIĘ.