Zapraszamy Seniorów na warsztaty z pierwszej pomocy


Od marca do czerwca ponad 450 osób uczestniczyło w realizacji zadania publicznego promującego edukację zdrowotną wśród dzieci i młodzieży pod hasłem „Ucz się bo warto”. Projekt jest wspófinansowany ze środków Gminy Miasto Mysłowice.

Przed nami zajęcia z pierwszej pomocy dla osób powyżej 55 roku życia. Zapraszamy wszystkich chętnych Seniorów z terenu Mysłowic do zgłaszania udziału w bezpłatnych zajęciach. Tematyka zajęć zostanie dostosowana do potrzeb odbiorców.

Warsztaty dla dzieci i młodzieży odbywały się pod czujnym okiem ratownika medycznego i składały się z dwóch części teoretycznej oraz praktycznej. Ćwiczenia praktyczne obejmowały m.in. resuscytację krążeniowo-oddechową, obsługę defibrylatorów półautomatycznych AED, a także zagadnienia związane z udzieleniem pierwszej pomocy w przypadku krwawień, ciała obcego w ranie. Najmłodsi uczyli się jak wezwać pomoc, jak ocenić stan przytomności osoby poszkodowanej oraz jak ułożyć nieprzytomnego w pozycji bezpiecznej.

Zorganizowano 24 warsztaty w Przedszkolu nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, w Przedszkolach nr 5 i 9, w Szkołach Podstawowych nr 1, 3, 9, w Gimnazjach nr 1, 2 i 6, w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Gimnazjum nr 3 oraz w Centrach Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Technikum nr 3 oraz Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 2. Dziękujemy Dyrekcji oraz Kadrze Pedagogicznej za możliwość przeprowadzenia zajęć.